NEWSLETTER 8/24

 
 
 

 

Milí čitatelia,

v aktuálnom vydaní newslettra Slovgas nájdete viaceré pozvánky. Okrem májovej konferencie SSCHE vo Vysokých Tatrách vás pozývame na workshop SPNZ, kde sme pozvali renomovaných zahraničných spíkrov na debatu o aktuálnom vývoji trhu s LNG v Európe. Vzhľadom na neistotu okolo budúcnosti tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu je to aj pre Slovensko veľmi dôležitá téma. Verím, že si nájdete čas na túto akciu.

Želám podnetné čítanie,

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

Workshop SPNZ „Aktuálny vývoj na trhu so zemným plynom/LNG“

Prehľad tokov zemného plynu v Európe v rokoch 2020-2024, prehľad LNG dohôd a infraštruktúry, ako aj typická podoba LNG zmlúv a možné právne spory v Európe budú témami troch blokov workshopu „Aktuálny vývoj na trhu so zemným plynom/LNG, ktorú organizuje Slovenský plynárenský a naftový zväz 7. mája 2024 v kongresovej sále DUNAJ v budove SPP, Mlynské nivy 44/c v Bratislave od  9.00 do 11.00 h. Uvedeným témam sa budú venovať odborníci z medzinárodnej právnickej kancelárie Squire Patton Boggs a poradenskej spoločnosti Berkeley Research Group. Podujatie bude vedené v anglickom jazyku bez tlmočenia. Kompletný program a registráciu nájdete na tomto linku.

16.4.2024

 

Technologická voda a OZE – modely a realita budú ťažiskovými témami priemyselnej sekcie 50. ročníka vedeckej konferencie SSCHE

Technologická voda a Obnoviteľné zdroje energie – modely a realita budú ťažiskovými témami priemyselnej sekcie jubilejného 50. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SSCHE, ktorú organizuje slovenská spoločnosť chemického inžinierstva 20. až 24. mája 2024 v hoteli SOREA Hutník v Tatranských Matliaroch. Cieľom podujatia je poskytnúť platformu pre transfer vedomostí medzi akadémiou, priemyslom a legislatívou. Viac sa dozviete z článku...

16. 4. 2024

 

Európa sa minimálne z krátkodobého hľadiska musí stále spoliehať aj na ruský LNG

Viac ako dva roky po tom, ako Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu, dovoz jeho zemného plynu z krajiny do Európy klesol výrazne pod predkrízovú úroveň. Podľa nedávnej správy S&P Global Commodity Insights sa dovoz ruského potrubného plynu do EÚ v roku 2023 v porovnaní s rokom 2021 znížil o 84 %. Naopak, pokiaľ ide o dovoz LNG, Rusko zostáva jeho dôležitým dodávateľom na starý kontinent a podľa účastníkov trhu, minimálne v krátkodobom horizonte, k zmene tohto stavu nedôjde. Viac sa dočítate v článku...

11. 4. 2024

 

Prebytok plynu? Nie nadlho

Kombinácia súčasnej bohatej ponuky, miernej zimy na severnej pologuli a utlmeného dopytu spôsobila, že globálny trh so zemným plynom je skutočne preplnený. To vedie niektorých analytikov k predpovediam o takom prebytku zemného plynu, aký tu nebol už celé desaťročia. Portál oilprice.com v tejto súvislosti vyjadril názor, že prebytok nebude mať dlhé trvanie, vzhľadom na to, že predpoklad slabšieho dopytu, na ktorom sú podobné predpovede založené, sa nemusí naplniť. K jeho rastu môže prispieť zvýšený záujem cenovo citlivých nákupcov aj zavádzanie umelej inteligencie. Viac nájdete v článku...

10. 4. 2024

 

Bidenova prestávka pri schvaľovaní vývozných LNG projektov môže mať zásadný vplyv na globálnu energetickú bezpečnosť

Prerušenie schvaľovania nových projektov exportu LNG z USA je krokom, ktorý rezonuje v energetickom sektore aj politike nielen v samotných Spojených štátoch, ale aj v regiónoch sveta, pre ktoré americký LNG predstavuje významnú časť ich energetických dodávok. Bidenova prestávka môže mať zásadný vplyv na globálnu energetickú bezpečnosť a prispieť k vyvolaniu politického zmätku a nestability v krajinách, ktoré sa snažia plánovať budúcnosť, pričom v otázke energetického prechodu vsádzajú práve na plyn. Viac prináša článok...

15. 4. 2024

 

Produkcia a používanie bioLNG v Európe rastie, potrebné je zvyšovanie investícií a uznanie jeho výhod zo strany politiky

Produkcia a používanie bioLNG v Európe rastie a ponúka rozsiahlu, udržateľnú alternatívu k tradičným palivám v oblastiach ekonomiky, ktoré sa najťažšie dekarbonizujú. Úroveň investícií však stále nie je dostatočná na dosiahnutie cieľov EÚ a politiky nie vždy odrážajú skutočné výhody tohto obnoviteľného paliva. Téme sa venoval článok...

9. 4. 2024

 

Rýchle rozšírenie CCUS je kritické pre dosiahnutie klimatickej neutrality

Technológia zachytávania, ukladania (CCS) a využívania uhlíka (CCUS) je osvedčeným a praktickým riešením dekarbonizácie a jeho rýchle rozšírenie je kritické pre dosiahnutie klimatickej neutrality. Tvrdenia, že CCUS by mala hrať len malú alebo dokonca zanedbateľnú úlohu v energetickom prechode, často spočíva na nerealistických predpokladoch o rýchlosti, akou sa svet môže odkloniť od uhľovodíkov. Viac sa dočítate v článku...

12. 4. 2024

 

ADNOC zo SAE nedávno zvažoval kúpu britskej BP

Spoločnosť ADNOC zo Spojených arabských emirátov nedávno zvažovala kúpu britskej BP, ale rokovania nepokročili rámec predbežných diskusií. ADNOC údajne usúdil, že BP nebude pre jeho stratégiu tou správnou voľbou, pričom úlohu zohrali aj politické úvahy. BP, ktorej výsledky sú spomedzi veľkých ropných a plynárenských spoločností najslabšie, je pre akvizície zaujímavá vďaka dobrým príležitostiam na rast vo svojom upstreame a obchode. Viac sa dozviete z článku...

12. 4. 2024

28. 7. 2023