NEWSLETTER 7/24

 
 
 

 

Milí čitatelia,

nečakane teplé počasie od Veľkej noci v podstate ukončilo zimnú sezónu. Bola opäť teplotne nadpriemerná a rovnako nadpriemerne má po nej Európa naplnené zásobníky. Ukazuje sa, že plyn môže byť pre európske hospodárstvo a energetiku dôležitým faktorom energetickej bezpečnosti. Aj preto mu veria napríklad samosprávy, ktoré prostredníctvom ZMOS podporujú moderné plynové riešenia. Plynárenstvo sa však s týmto konštatovaním neuspokojuje a pracuje aj na budúcnosti. Aj preto si môžete v rámci newslettra vypočuť podcast o IPCEI projekte spoločnosti Eustream. V dnešnom súhrne nájdete aj pozvánky na najbližšie zaujímavé odborné akcie ako je konferencia Symgas v Prahe alebo vedecká konferencia SSCHE.

Želám podnetné čítanie

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

Plynové kotly ostávajú dôležitou súčasťou vykurovania samospráv

Mestá a obce na Slovensku volajú po lacnejších energiách. Takmer 800-tisíc domácností využíva plynové kotly. Bude ich môcť využívať aj po roku 2040, pretože Smernica o energetickej hospodárnosti budov túto možnosť nezakazuje. Zemný plyn, biometán alebo vodík majú budúcnosť pri vykurovaní. Viac sa dozviete vo videopodcaste Otvorene o plyne…

2. 4. 2024

 

Eustream sa pripravuje, aby časť jeho infraštruktúry prepravovala aj čistý vodík

Slovenské plynárenstvo má už dva dôležité projekty spoločného európskeho záujmu. Po spoločnosti NAFTA získal túto „nálepku“ aj eustream. Zámerom projektu je, aby sa prepravná infraštruktúra upravila tak, aby dokázala prepravovať aj čistý vodík. Projektový manažér spoločnosti Rastislav Zeleňák to povedal v podcaste Otvorene o plyne...

4. 4. 2024

 

SPP a STU podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci

SPP a Slovenská technická univerzita v Bratislave podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci. Jeho hlavným cieľom je prepojenie vzdelávania a vedy s praxou, rozvoj energetickej gramotnosti u mladých ľudí a využitie potenciálu talentovaných študentiek a študentov, ktorí sa zapoja do projektov a aktivít SPP. Viac nájdete v článku...

28. 3. 2024

 

Konferencia SymGas 2024

Aktuálnym témam českého aj medzinárodného plynárenstva, ako aj víziám a pohľadom do budúcnosti sektora sa bude venovať konferencia SymGas, ktorú organizuje Český plynárenský zväz 16. – 17. apríla 2024 v pražskom OREA hotel Pyramida. V rámci programových blokov konferencie vystúpi 34 popredných českých aj zahraničných odborníkov vrátane zástupcov slovenských plynárenských spoločností. Témami blokov budú Vízia plynárenstva po technickej stránke, Zahraničné skúsenosti, Prevádzka a digitalizácia, Trendy v inováciách, Bezpečnosť a prevencia, Odberné plynové zariadenia, Vývoj plynárenskej legislatívy, Plynovody z plastov a Vodík v plynárenskej sústave. Kompletný program konferencie a registráciu nájdu záujemcovia na symgas.cgoa.cz.

9. 4. 2024

 

Technologická voda a OZE – modely a realita budú ťažiskovými témami priemyselnej sekcie 50. ročníka vedeckej konferencie SSCHE

Technologická voda a Obnoviteľné zdroje energie – modely a realita budú ťažiskovými témami priemyselnej sekcie jubilejného 50. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SSCHE, ktorú organizuje slovenská spoločnosť chemického inžinierstva 20. až 24. mája 2024 v hoteli SOREA Hutník v Tatranských Matliaroch. Cieľom podujatia je poskytnúť platformu pre transfer vedomostí medzi akadémiou, priemyslom a legislatívou. Viac sa dozviete z článku...

8. 4. 2024

 

EÚ bude mať v zime 2024/25 v zásobníkoch dostatok plynu, najdôležitejším zdrojom dodávok zostane LNG, tvrdia analytici

EÚ bude mať budúcu zimu v zásobníkoch dostatok plynu vďaka silným zásobám po tohtoročnej vykurovacej sezóne. Zostávajúci odberatelia ruského potrubného plynu v strednej Európe pracujú na dovoze z alternatívnych zdrojov pre prípad, že sa tranzit cez Ukrajinu od januára zastaví. Uviedli to analytici venujúci sa energetickému sektoru s tým, že najvýznamnejším zdrojom dodávok pre Európu zostane LNG a ceny sa oproti súčasným zvýšia. Viac sa dočítate v článku...

28. 3. 2024

 

Európa stále viac nahrádza ruské plynovodné dodávky dovozom ruského LNG

Vlády západnej Európy sa od vypuknutia vojny na Ukrajine snažia znížiť svoju energetickú závislosť od Ruska, ale pokiaľ ide o plyn, stále viac nahrádzajú jeho plynovodné dodávky ruským LNG. Analýza údajov agentúry Reuters ukázala, že viac ako desatina ruského plynu pôvodne prepravovaného do EÚ potrubím bola nahradená LNG. Nárast je čiastočne výsledkom zliav, tvrdia priemyselné a obchodné zdroje. Viac prináša článok...

4. 4. 2024

 

Rast ponuky LNG môže znamenať lepšie časy pre spotrebiteľov a napätejšie obdobie pre producentov

Pred pár rokmi bolo oveľa lepšie LNG predávať ako kupovať. Ruská invázia na Ukrajinu začiatkom roku 2022 spôsobila, že cena európskeho plynu vyskočila na viac ako 300 €/MWh, čo je 15-násobok dlhodobej úrovne spred roku 2021. Keďže výrobcovia plynu zvýšili dodávky, druhá polovica dekády by pre spotrebiteľov mohla priniesť lepšie časy a naopak, pre producentov fosílnych palív napätejšie obdobie. Téme sa venoval článok...

2. 4. 2024

 

Tri ruské a jedna čínska firma dominovali rebríčku najväčších svetových producentov plynu za rok 2023, lídrom zostal Gazprom

Najväčším svetovým producentom zemného plynu naďalej zostáva ruský Gazprom, ktorý v roku 2023 dosiahol globálny trhový podiel 10 %. Nasleduje čínska PetroChina a ďalšie ruské firmy, Rosnefť a Novatek. Veľkí západní producenti, ktorí prijali zelený príbeh odklonu od ropy a plynu, za nimi zaostávajú. Keďže Gazprom bol hlavným poskytovateľom celosvetovej voľnej kapacity, odstránenie väčšiny ruského plynu z Európy de facto znamenalo aj stratu tejto kapacity. Viac nájdete v článku...

5. 4. 2024

 

Dekarbonizácia je dlhší proces, než sa očakávalo ešte pred rokom, zhodli sa experti na konferencii CERAWeek

Zdá sa, že dekarbonizácia je dlhší proces, než sa očakávalo ešte pred rokom. Veľkí producenti ropy a zemného plynu znejú sebavedomejšie, pokiaľ ide o udržanie jadra ich podnikania v nasledujúcich desaťročiach, a skeptickejší, pokiaľ ide o ekonomický a technologický pokrok potrebný na energetickú transformáciu. Tú môže zabrzdiť aj nedostatok vládnych stimulov či politické zmeny. Aj tieto názory zazneli na prestížnej konferencii CERAWeek v Houstone. Viac prináša článok...

27. 3. 2024

 

Dekarbonizácia plynu biometánom napreduje v Európe aj v Severnej Amerike

Biometán alebo v Severnej Amerike obnoviteľný zemný plyn, sa stále viac využíva na dekarbonizáciu dodávateľských reťazcov zemného plynu po celom svete. Napriek tomu bioplyn získaný z rôznych organických surovín prirodzeným rozkladom na skládkach, anaeróbnou digesciou poľnohospodárskych odpadových produktov či komunálnych odpadových vôd a upravený na biometán, ktorý možno vtláčať do siete, zostáva relatívne malou súčasťou globálnej rovnice plynnej energie. Téme sa venoval článok...

26. 3. 2024

 

Vybudovanie globálneho trhu s modrým vodíkom potrebuje jednotnú a medzinárodne uznanú certifikáciu jeho čistej výroby

Modrý vodík má zohrávať dôležitú úlohu v energetickom prechode, ale na odblokovanie investícií, uľahčenie obchodu a vybudovanie globálneho trhu s týmto nízkouhlíkovým palivom je potrebný jednotný medzinárodne uznávaný súbor noriem na certifikáciu jeho čistej výroby. Tvrdí to saudskoarabské Centrum ropných štúdií a výskumu kráľa Abdullaha. Viac sa dočítate v článku...

3. 4. 2024 

28. 7. 2023