NEWSLETTER 6/24

 
 
 

Milí čitatelia,

v dnešnom vydaní newslettra Slovgas sa vrátime k tohtoročnému pripomenutiu si Dňa plynárov, ktorý bol vydarenou akciou. Dozviete sa o podrobnostiach spolupráce medzi SPNZ a ZMOS a aj k tomu aká je budúcnosť plynových kotlov po prijatí Smernice o energetickej hospodárnosti budov. Pripomíname pražskú konferenciu Symgas, ktorú organizuje Český plynárenský zväz i mnoho ďalších zaujímavostí a informácii zo sveta plynárenstva.

Želám podnetné čítanie a príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

Na Slovensku budeme vykurovať plynom aj po roku 2040

Nová smernica EÚ o energetickej hospodárnosti budov neznamená zákaz vykurovania plynovými kotlami po roku 2040. Obyvatelia vykurujúci zemným plynom môžu ostať pokojní, pretože nová smernica EÚ pre nich podmienky vykurovania nemení. Viac sa dočítate v článku...

19. 3. 2024

 

R. Ňukovič: Slovenské plynárenstvo zvládlo výzvy posledných rokov vďaka investíciám do zásobníkov, väčšej flexibility prepravnej siete či diverzifikácii zdrojov

Plynárenstvo na Slovensku v súčasnosti zažíva turbulentné obdobie, ktoré determinuje vojna na Ukrajine. Diskutovanými témami sú dostupnosť komodity či zdroja, bezpečnosť dodávok a cena komodity. Napriek všetkým výzvam posledných rokov plynárenstvo situáciu    zvládlo, aj keď to nebolo úplne zadarmo. Prispeli k tomu investície do zásobníkov, väčšej flexibility prepravnej siete či snaha o diverzifikáciu      zdrojov. Pri príležitosti Dňa plynárov to povedal prezident SPNZ a generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič. Viac nájdete    v článku...

19. 3. 2024

 

ZMOS a SPNZ budú spolupracovať pri podpore využívania moderných plynových technológií

Združenie miest a obcí Slovenska a Slovenský plynárenský a naftový zväz budú spolupracovať pri podpore využívania moderných plynových technológií. Predmetom spolupráce má byť hľadanie energetických úspor, obstarávanie energií a hľadanie efektívnych riešení pre vykurovanie. Viac sa dozviete z článku...

20. 3. 2024  

Monitoring energetickej legislatívy, stavebníctva a envirolegislatívy za február 2024

Návrh zákona, ktorý má novelizovať zákon o regulácií, zákon o energetike ako aj ďalšie energetické predpisy, a návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA), rovnako ako usmernenia MH SR týkajúce sa poskytovanie kompenzácií dodávateľom a vybraným účastníkom trhu s elektrinou a plynom a mnohé ďalšie témy si člen SPNZ, advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS všíma v aktuálnom Monitoringu energetickej legislatívy, stavebníctva a envirolegislatívy za február 2024...

25. 3. 2024

 

K. Abu Bakr: Chceme plyn chrániť a rozvíjať, aby bol naďalej vnímaný ako udržateľný zdroj energie

Európa je pre Egypt strategický partner vo viacerých oblastiach, vrátane energetickej, čo sa ukázalo aj počas energetickej krízy, keď severoafrická krajina podpísala s EÚ memorandum o zvýšení vývozu zemného plynu do Európy. Počas návštevy Bratislavy pri príležitosti zasadnutia komisie IGU pre marketing a komunikáciu to povedal generálny riaditeľ najväčšej egyptskej súkromnej energetickej distribučnej spoločnosti TAQA Arabia a regionálny koordinátor IGU pre Afriku Khaled Abu Bakr. Viac nájdete v článku...

12. 3. 2024

 

Konferencia SymGas 2024

Aktuálnym témam českého aj medzinárodného plynárenstva, ako aj víziám a pohľadom do budúcnosti sektora sa bude venovať konferencia SymGas, ktorú organizuje Český plynárenský zväz 16. – 17. apríla 2024 v pražskom OREA hotel Pyramida. V rámci programových blokov konferencie vystúpi 34 popredných českých aj zahraničných odborníkov vrátane zástupcov slovenských plynárenských spoločností. Témami blokov budú Vízia plynárenstva po technickej stránke, Zahraničné skúsenosti, Prevádzka a digitalizácia, Trendy v inováciách, Bezpečnosť a prevencia, Odberné plynové zariadenia, Vývoj plynárenskej legislatívy, Plynovody z plastov a Vodík v plynárenskej sústave. Kompletný program konferencie a registráciu nájdu záujemcovia na symgas.cgoa.cz.

12. 3. 2024

 

EK: V Q3 2023 klesala v EÚ spotreba plynu, jeho domáca ťažba aj dovoz

Spotreba plynu v EÚ pokračovala aj v treťom štvrťroku 2023 v poklese a zostala pod rozsahom spotreby za posledných sedem rokov. Pokles zaznamenala aj domáca produkcia plynu a jeho dovoz. Naopak, úrovne skladovania dosiahli v uvedenom období rekordné úrovne. Ceny zemného plynu boli naďalej volatilné, keď zaznamenali svoje vrcholy aj najnižšie hodnoty, tvrdí vo svojej pravidelnej Štvrťročnej správe o európskych trhoch s plynom EK. Viac prináša článok... 

14. 3. 2024 

 

Počasie zohralo kľúčovú úlohu pri zlepšovaní bezpečnosti dodávok plynu v Európe počas posledných dvoch zím, tvrdí analytik

Európa je na ceste ukončiť zimu s rekordným množstvom plynu v zásobníkoch. To by malo prispieť k poklesu cien a rozptýliť obavy o energetickú bezpečnosť. Skôr, než si politici zablahoželajú k úspešnému zvládnutiu krízy spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajinu, mali by uznať, že mali mimoriadne šťastie na počasie, ktoré zohralo kľúčovú úlohu pri zlepšovaní bezpečnosti dodávok plynu v Európe. Téme sa venoval článok...

15. 3. 2024

 

Európsky prechod z uhlia na plyn pri výrobe elektriny bude tento rok pokračovať

Pokles veľkoobchodných cien plynu v Európe na úroveň pred ukrajinskou vojnou a väčšie využívanie obnoviteľnej energie povzbudzuje viac energetických spoločností, aby sa zbavovali znečisťujúceho uhlia. Niektorí analytici v tejto súvislosti hovoria o pomerne veľkému prechodu z uhlia na plyn v posledných mesiacoch a očakávajú pokračovanie tohto trendu v krajinách, ktoré disponujú uhoľnými aj plynovými kapacitami, resp. majú vysokú produkciu uhlia a súčasne infraštruktúru na dovoz plynu. Viac sa dočítate v článku...

21. 3. 2024

 

Analytici: Kúpou GasNet-u firmou ČEZ sa pre zákazníkov nič nemení, cena je primeraná

Česká pološtátna energetická skupina ČEZ kúpila podiel 55,2 % v plynárenskej spoločnosti GasNet, ktorá prevádzkuje distribučnú sieť. Spoločnosti Macquarie Asset Management zaň zaplatí 846,5 mil. €, teda vyše 21,3 mld. Kč. Od akvizície si skupina sľubuje posilnenie svojej pozície na trhu s plynom. Analytici sa domnievajú, že predajom podielu sa pre zákazníkov nič nezmení a cena je v súlade s očakávaním, resp. primeraná. Viac sa dozviete z článku...

22. 3. 2024

 

Ďalšia česká biometánová stanica pribudla v juhomoravských Rakviciach, bude spracúvať poľnohospodársky odpad

Expanzia biometánových staníc v Česku pokračuje. Posledným príkladom je nová poľnohospodárska biometánová stanica v juhomoravských Rakviciach spracovávajúca odpad z rastlinnej a živočíšnej výroby, ktorá bola 7. marca slávnostne pripojená do distribučnej siete GasNet. Jej predpokladaná ročná výroba biometánu je 6,840 GWh. Viac prináša článok...

18. 3. 2024

 

Energetický prechod zlyháva a politici by sa mali vzdať fantazírovania o postupnom odchode od ropy a zemného plynu, tvrdí šéf Aramco

Energetický prechod zlyháva a politici by sa mali vzdať fantazírovania o postupnom odchode od ropy a zemného plynu, keďže sa očakáva, že dopyt po fosílnych palivách bude v nasledujúcich rokoch naďalej rásť. Vyhlásil to šéf firmy Aramco Amín Násir s tým, že OZE v súčasnosti dodávajú menej ako 4 % svetovej energie a podiel uhľovodíkov v globálnom energetickom mixe v 21. storočí sotva klesol, konkrétne z 83 % na 80 %. Samotný plyn vzrástol o 70 % a napríklad v USA sa postaral o dve tretiny zníženia emisií. Viac nájdete v článku...

19. 3. 2024

 

Britská vláda plánuje postaviť nové plynové elektrárne, chce zvýšiť energetickú bezpečnosť a zabrániť výpadkom elektriny

Britská vláda plánuje postaviť nové plynové elektrárne, ako aj predĺžiť životnosť niektorých starších plynových zdrojov tam, kde je to bezpečné, aby zvýšila energetickú bezpečnosť krajiny, zabránila výpadkom dodávok elektriny a zabezpečila flexibilnú kapacitu výroby elektrickej energie. Uviedla to ministerka energetiky Claire Coutinho. Téme sa venoval článok...

13. 3. 2024

 

NGW: Preprava sa môže ukázať ako Achillova päta ruského projektu Arctic LNG-2

Rusko chce do roku 2030 rozšíri svoju kapacitu výroby LNG z dnešných 30 na 110 mil. ton ročne. Napriek tomu, že netrpí nedostatkom zdrojov plynu, môže pri svojej ambícii čeliť politickým, technologickým a logistickým problémom. Najväčším z nich môže byť získanie potrebného počtu tankerov tzv. ľadovej triedy na prepravu vyrobeného LNG z projektu Arctic LNG-2. Viac sa dočítate v článku...

25. 3. 2024

 

Pokles cien LNG zvyšuje jeho dovoz do Ázie, a to vrátane cenovo citlivých krajín

Cenovo citliví nákupcovia LNG z Číny, Indie a častí juhovýchodnej Ázie v poslednom období využívajú pokles cien paliva na najnižšiu úroveň za takmer tri roky a získavajú viac spotových dodávok. Tie smerujú najmä do energetického sektora, teda do výroby elektrickej energie. Analytici v tejto súvislosti nevylučujú rekordný dovoz LNG do Číny ani výrazné zvýšenie indického importu. Viac sa dozviete z článku...

22. 3. 2024 7. 2023