NEWSLETTER 4/24

 
 
 

Milí čitatelia,

vo viacerých článkoch sme sa v poslednom období venovali biometánu. Napriek tomu, že na Slovensku sa nateraz vyrába len na jednom mieste, zdá sa, že je to len otázka času, kedy aj nás čaká expanzia výroby tohto obnoviteľného plynu. Predurčuje nás na to nielen nevyužitý potenciál, ale aj rastúci dopyt napríklad v západnej Európe. Preto sme radi, že aj na Slovensku sa objavujú v tejto oblasti ambiciózne projekty.

Želám vám podnetné čítanie

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

Slovensko čaká v najbližších rokoch boom vo výrobe biometánu

Biometán sa na Slovensku vyrába nateraz len v Jelšave, no situácia sa môže o pár mesiacov radikálne zmeniť. Po tomto „zelenom“ plyne je obrovský dopyt a o jeho výrobu sa zaujímavú noví investori. Vedúci rozvoja sieťového obchodu spoločnosti SPP-distribúcia Jerguš Vopálenský to povedal v plynárenskom podcaste Otvorene o plyne...

9. 2. 2024

 

Slovensko má jednu z najmenej emisných ekonomík v EÚ aj vďaka plynu

Ambiciózne ciele EÚ v znižovaní emisií skleníkových plynov nie sú pre Slovensko nereálne. Napriek tomu, že  to tak na prvý pohľad nevyzerá, naša ekonomika je šiesta najmenej emisná v celej EÚ a to aj vďaka rozvinutej plynofikácii. Väčšinu z cieľa EÚ znížiť emisie o 55% do roku 2030 sme už splnili. Ako ďalej v dekarbonizácii si môžete pozrieť v ďalšom videopodcaste Otvorene o plyne...

8. 2. 2024

 

CEBZ v Nových Zámkoch, plánuje v H1 2024 spustiť triediacu linku na komunálny odpad, získal aj EIA pre bioplynovú časť

Závod CEBZ v Nových Zámkoch, jeden z projektov spoločného podniku spoločností SPP a Brantner – CEBZ s.r.o., plánuje v prvom polroku tohto roka spustiť optickú triediacu linku na komunálny odpad. Spoločnosť už získala aj platné rozhodnutie EIA pre tzv. bioplynovú časť závodu, ktorá má spracovávať 60.000 ton bioodpadu a vyrábať z neho biometán. Predpokladané celkové investičné náklady bioplynového stupňa predstavujú 27 miliónov eur. Viac sa dočítate v článku...

13. 2. 2024

 

Trebišov bude môcť na vykurovanie využiť aj geotermál, MŽP schválilo zámer spoločnosti NAFTA využiť staré vrty ako výmenníky tepla

Mesto Trebišov bude môcť na vykurovanie využiť aj geotermálnu energiu. Vyplýva to z rozhodnutia MŽP SR, ktoré vo svojom záverečnom stanovisku v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie schválilo zámer investora, spoločnosti NAFTA, využiť staré vrty po ťažbe zemného plynu ako výmenníky tepla pre ohrev vody v systéme CZT. Viac nájdete v článku...

9. 2. 2024

 

SPP: Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o zmenu dodávateľa alebo o neregulované ceny pre rok 2025 do konca marca

Odberatelia, ktorí majú v roku 2024 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, môžu požiadať svojho dodávateľa o ukončenie tejto zmluvy do 31. marca 2024. Táto zmena bude mať účinnosť od 1. januára 2025. V prípade, že ju neuskutočnia, zmluva sa im automaticky predlžuje na nasledujúci kalendárny rok. Viac prináša článok...

20. 2. 2024

 

Konferencia SymGas 2024

Aktuálnym témam českého aj medzinárodného plynárenstva, ako aj víziám a pohľadom do budúcnosti sektora sa bude venovať konferencia SymGas, ktorú organizuje Český plynárenský zväz 16. – 17. apríla 2024 v pražskom OREA hotel Pyramida. V rámci programových blokov konferencie vystúpi 34 popredných českých aj zahraničných odborníkov vrátane zástupcov slovenských plynárenských spoločností. Témami blokov budú Vízia plynárenstva po technickej stránke, Zahraničné skúsenosti, Prevádzka a digitalizácia, Trendy v inováciách, Bezpečnosť a prevencia, Odberné plynové zariadenia, Vývoj plynárenskej legislatívy, Plynovody z plastov a Vodík v plynárenskej sústave. Kompletný program konferencie a registráciu nájdu záujemcovia na symgas.cgoa.cz.

21. 2. 2024

 

LNG a bioLNG – revolúcia v ekologizácii riečnej dopravy

LNG má okrem iných aplikácii významné miesto aj ako palivo v sektore dopravy. A to nielen pokiaľ ide o cestnú, ťažkú nákladnú dopravu, ale i lodnú, či už námornú alebo riečnu. Keďže v súvislosti s plánovaným LNG terminálom v Bratislave sa šíria rôzne mýty, je potrebné si uvedomiť, že tam vyrábaný LNG bude slúžiť primárne ako náhrada dieselu a mazutu v riečnych lodiach a prispeje tak k výraznému zníženiu emisií základných znečisťujúcich látok. Viac sa dozviete z článku...

11. 2. 2024

 

Plyn má budúcnosť a plán zakázať v EÚ nové plynové kotly je nerealizovateľný, tvrdí šéf Pražskej plynárenskej

Zemného plynu je na trhu dostatok a v zásobníkoch je ho dosť. Česko zimu bez problémov prečká a ceny pre domácnosti budú tento rok ďalej klesať. Plyn má budúcnosť a zvažovaný plán zakázať v Európskej únii nové plynové kotly je nerealizovateľný. Tieto a ďalšie názory prezentoval v rozhovore pre portály novinky.cz a pravo.cz riaditeľ Pražskej plynárenskej Ludvík Baleka. Viac sa dočítate v článku...

16. 2. 2024

 

Vertikálny koridor by mohol prispieť k splneniu záväzku Baku zdvojnásobiť export do Európy, nová trasa môže ovplyvniť rozšírenie TAP-u

Krajiny juhovýchodnej a strednej Európy začali spolupracovať na vytvorení „Vertikálneho koridoru“, novej prepravnej trasy, ktorá by mohla pomôcť kompenzovať stratu exportu ruského plynu do Európy po ruskej invázii na Ukrajinu. V prípade realizácie  by Azerbajdžan získal novú možnosť vývozu svojho plynu práve na trhy východnej a strednej Európy. Koridor by tak mohol prispieť k splneniu záväzku Baku zdvojnásobiť export do Európy na 20 mld. m3 ročne do roku 2027. Viac nájdete v článku...

19. 2. 2024

 

EÚ tvrdí, že by sa vyrovnala s prípadným zastavením ruských dodávok cez Ukrajinu, v januári ich objem stúpol o 32 %

EÚ by sa vyrovnala s prípadným zastavením ruských dodávok plynu, ktorý je prepravovaný cez Ukrajinu. Vyhlásila to eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová. Import ruského plynu cez Ukrajinu v januári medziročne vzrástol o 32 %, uviedla ukrajinská asociácia producentov plynu (AGPU), stále však dosahuje len 38 % zmluvného objemu. Významným odberateľom je napríklad Rakúsko, kde podiel ruského plynu na celkovom dovoze dosiahol v decembri rekordných 98 %. Téme sa venoval článok...

15. 2. 2024

 

Vysoký stav zásob plynu v Európe tlačí na znižovanie jeho cien

Severozápad Európy je zhruba v dvoch tretinách vykurovacej sezóny s objemom uskladneného zemného plynu, ktorý je na toto ročné obdobie rekordný. Vysoký stav zásob tak tlačí na ďalšie znižovanie cien plynu. Tvrdí to analytik John Kemp. Jeho pohľad na aktuálnu situáciu na trhu prináša článok...

15. 2. 2024

 

Výroba elektriny z plynu v EÚ sa v januári v porovnaní s decembrom 2023 prudko zvýšila, v Nemecku dosiahla 10-ročné maximum

Výroba elektriny z plynu v celej EÚ sa v januári v porovnaní s decembrom 2023 prudko zvýšila. Prispela k tomu vlna chladného počasia, ktorá podporila dopyt. Zemný plyn v poradí zdrojov podľa ich najnižšej možnej ceny (merit order) výrazne predstihol uhlie. Významný nárast zaznamenalo najmä Nemecko, kde produkcia elektriny z plynu zaznamenala najvyššiu mesačnú úroveň za posledných 10 rokov. Viac sa dozviete z článku...

8. 2. 2024

 

Nemecký plán budovania nových plynových zdrojov je priznaním, že energetický prechod EÚ nejde celkom podľa plánov

Nemecko sa rozhodlo vybudovať nové elektrárne na zemný plyn – a raz v budúcnosti na vodík – s celkovou kapacitou 10 GW, ktoré majú pod odstavení jadrových blokov a plánovanom odchode od uhlia slúžiť ako záloha pre nestále veterné či solárne zdroje. Na svoj plán chce vynaložiť 16 ml. €. Táto správa predstavuje kľúčový moment v transformačnom úsilí EÚ: priznanie, že nie všetko ide podľa plánov, tvrdí portál oilprice.com. Viac nájdete v článku...

14. 2. 2024

 

Nórsky Equinor sa zaviazal udržať stabilnú produkciu ropy a plynu až do roku 2035, vidí súčasný rast dopytu po plyne v Ázii aj v Európe

Nórsky Equinor sa zaviazal udržať stabilnú produkciu ropy a plynu až do roku 2035. Pokiaľ ide o dopyt po zemnom plyne, spoločnosť vníma jeho oživenie v Ázii aj v Európe, najmä zo strany priemyslu. Určujúcim faktorom dynamiky trhu s plynom zostáva počasie. Pretrvávajúcu dôležitosť dodávok plynu z Nórska potvrdzuje dlhodobá zmluva s nemeckou spoločnosťou SEFE, najväčšia, akú Equinor podpísal od 80. rokov. Viac prináša článok...

12. 2. 2024

 

ETE vyzvalo EK a ACER, aby poskytli usmernenia o zákonnosti poplatkov za skladovanie plynu

Asociácia Energy Traders Europe, donedávna Európska federácia obchodníkov s energiou vyzvala Európsku komisiu a Združenie energetických regulátorov Európskej únie (ACER), aby čo najskôr poskytli usmernenia o zákonnosti poplatkov za skladovanie plynu, ktoré zaviedlo Nemecko a plánuje zaviesť Taliansko. ETE varuje pre dôsledkami takýchto krokov, ako je vytváranie neistoty, fragmentácia trhov či zvyšovanie cenových rozdielov medzi krajinami. Viac sa dočítate v článku...

16. 2. 2024

 

Shell: Globálny trh s plynom zostáva „štrukturálne napätý“, dopyt po LNG do roku 2040 porastie o viac ako 50 %

Globálny trh s plynom zostáva „štrukturálne napätý“, keďže rast dodávok LNG zostal v minulom roku obmedzený. Vo svojom pravidelnom ročnom výhľade o LNG to uviedla spoločnosť Shell. Globálny dopyt po LNG do roku 2040 podľa nej porastie o viac ako 50 %, keďže čínsky priemysel zvyšuje tempo prechodu z uhlia na plyn a krajiny južnej a juhovýchodnej Ázie viac využívajú skvapalnený zemný plyn na podporu svojho hospodárskeho rastu. Téme sa venoval článok...

20. 2. 2024

 

Plánovaná európska vodíková sieť sa stáva čoraz dôležitejšou pre úspech rodiacej sa ekonomiky čistého vodíka

Plánovaná európska vodíková sieť sa stáva čoraz dôležitejšou pre úspech rodiacej sa ekonomiky čistého vodíka na kontinente, pričom hlavní vývojári výrobných projektov orientujú svoje plány pozdĺž siete a odberatelia spúšťajú tendre na potrubné dodávky. Budovanie rodiacej sa európskej vodíkovej ekonomiky nie je bez problémov, pričom prekážkami sú najmä narušenia dodávateľských reťazcov, inflácia a vyššie náklady na kapitál. Viac sa dozviete z článku...

7. 2. 2024

 

Lidl začal ako prvý v Česku využívať bioLNG od GasNetu na pohon svojich kamiónov

Reťazec Lidl začal ako prvý v ČR pri preprave tovaru využívať skvapalnený biometán na pohon svojich ťahačov. Spoločnosť má aktuálne vo svojej flotile sedem ťahačov využívajúcich bioLNG, v tomto roku ich počet dosiahne desať. Kamióny, ktoré majú v porovnaní s naftovými o 95 % nižšiu emisnú stopu, tankujú unikátne palivo v najväčšej sieti LNG plniacich staníc v Česku prevádzkovanej skupinou GasNet. Viac nájdete v článku...

20. 2. 2024

28. 7. 2023