NEWSLETTER 13/23

 
 
 

Vážení čitatelia,

v dnešnom vydaní newslettra Slovgas nájdete niekoľko zaujímavých príspevkov, ktoré odzneli na minulotýždňovej konferencii SPNZ Bezpečnostné technické a právne výzvy slovenského plynárenstva. Môžete si pozrieť aj videopodcasty Otvorene o plyne zamerané na oblasť vykurovanie a jeho budúcnosti. Dnes je prvý letný deň a tak nás zaujímal nielen vývoj cien, ale aj to, či sa môže zopakovať minulé leto s cenovou explóziou na burzách. Verím, že vás náš výber zaujme.

Želám pekné letné dni

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

P. Kučera: Spoločnosť SPP robí všetko pre bezpečnosť dodávok energií na Slovensku

Spoločnosť SPP robí všetko pre bezpečnosť dodávok energií na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o fyzické dodávky, ale aj cenovú oblasť. Na konferencii SPNZ „Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva“ v Žiline to povedal člen predstavenstva spoločnosti SPP Peter Kučera, ktorý v tejto súvislosti pred nadchádzajúcou zimou 2023/24 vyjadril mierny optimizmus. Viac sa dočítate v článku...

15. 6. 2023

 

P. Mozolák: Najlacnejšia a najefektívnejšia je dekarbonizácia autobusovej a nákladnej dopravy na báze biometánu z odpadov

Najlacnejšia a najefektívnejšia dekarbonizácia autobusovej a nákladnej dopravy sa dá dosiahnuť prostredníctvom bioCNG a bioLNG. Na konferencii SPNZ „Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva“ v Žiline to povedal konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák, podľa ktorého plynová mobilita na Slovensku zaznamenala v posledných troch rokoch posun vpred a je o ňu záujem. Viac prináša článok...

15. 6. 2023

 

J. Sinay: Schválenie Akčného plánu k NVS otvára dvere pre rozvoj vodíka v rôznych odvetviach slovenského priemyslu

Schválenie Akčného plánu (AP) k Národnej vodíkovej stratégii (NVS) SR vládou otvára dvere pre rozvoj vodíka v rôznych odvetviach slovenského priemyslu. Na konferencii SPNZ „Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva“ v Žiline to povedal poradca ministra hospodárstva pre vodíkové technológie, profesor Juraj Sinay z Technickej univerzity v Košiciach. Viac sa dozviete z článku...

15. 6. 2023

 

J. Roth: Zriadenie registra obnoviteľných plynov je dôležitou súčasťou stratégie podpory biometánu v SR

Zriadenie registra obnoviteľných plynov na vydávanie záruk pôvodu je spolu s schémou investičnej podpory či zavedením cirkulárnej ekonomiky a zjednodušení procesu posudzovania a povoľovania konverzie bioplynových a výstavby biometánových staníc súčasťou stratégie podpory biometánu v SR. Na workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu „Register obnoviteľných plynov a podpora biometánových projektov“ to povedal Július Roth zo spoločnosti SPP – distribúcia. Viac sa dočítate v článku...

7. 6. 2023

 

M. Kečkéš: CEBZ sú schopné ponúknuť riešenia aktuálnych výziev a splnenia cieľov v energetike aj v odpadovom hospodárstve

Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ) sú schopné ponúknuť riešenia aktuálnych výziev a splnenia cieľov v energetike aj v odpadovom hospodárstve v podobe podpory cirkulárnych riešení, výroby biometánu a využívania alternatívnych palív v teplárenstve. Na workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu „Register obnoviteľných plynov a podpora biometánových projektov“ to povedal špecialista rozvoja podnikania spoločnosti SPP Martin Kečkéš. Viac prináša článok...

9. 6. 2023

 

Obnoviteľné plyny zohrajú pri vykurovaní významnú úlohu

Vykurovanie čaká transformácia, no bez plynu to ďalej nepôjde. Zvýši sa najmä podiel obnoviteľných zdrojov, ale čaká nás postupný a dlhodobý proces. Profesor Dušan Petráš zo Slovenskej technickej univerzity sa téme venoval v podcaste Otvorene o plyne...

20. 6. 2023

 

Register obnoviteľných plynov by mal pomôcť rozvoju biometánu na Slovensku

Na Slovensku sa spustil Register obnoviteľných plynov. Mal by prispieť k dekarbonizácii plynárenstva a najmä tých sektorov, kde sa používa zemný plyn, či už je to doprava alebo tepla. Umožňuje vydávanie, prevod a uplatnenie tzv. záruk pôvodu obnoviteľných plynov. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že umožňuje obchodovanie s obnoviteľnými plynmi. Viac sa dozviete v najnovšom vydaní videopodcastu Otvorene o plyne...

 

Monitoring energetickej legislatívy a envirolegislatívy za máj 2023

Prijatie nových Pravidiel trhu s elektrinou a nových Pravidiel trhu s plynom či viaceré prebiehajúce legislatívne procesy, týkajúce sa sledovaných právnych predpisov, a to najmä návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností, ako aj návrhu novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike. Aj týmto témam sa venuje aktuálny Monitoring energetickej legislatívy a envirolegislatívy...

 20. 6. 2023

 

Volatilita európskych cien plynu dosiahla najvyššiu úroveň za takmer osem mesiacov

Volatilita európskych cien zemného plynu dosiahla minulý týždeň najvyššiu úroveň za takmer osem mesiacov, keďže kombinácia viacerých faktorov spôsobila napätie na trhu práve v čase, keď sa firmy začali snažiť odvrátiť prebytok ponuky koncom leta. Patria medzi najmä predĺženia odstávok zariadení v Nórsku pre údržbu či správy o zatvorení holandského poľa Groningen a do istej miere aj situácia vo francúzskom jadrovom sektore a rast dopytu po chladení z dôvodu horúceho počasia. Viac sa dočítate v článku...

19. 6. 2023

 

Spoločné nákupy členskými krajinami EÚ nebudú hrať v obchode s plynom žiadnu úlohu, hovorí šéf Pražskej plynárenskej

Spoločné nákupy plynu členskými krajinami EÚ nebudú hrať v obchode s touto komoditou žiadnu úlohu. V rozhovore pre portál seznamsprávy.cz to povedal generálny riaditeľ spoločnosti Pražská plynárenská Martin Pacovský. EK sa podľa neho dostala do argumentačnej núdze, keď jej vlastné klimatické ambície bránia v uzatváraní dlhodobých, 15-ročných kontraktov. Výsledkom je potom samostatný postup viacerých štátov EÚ pri nákupe plynu. Viac sa dozviete z článku...

14. 6. 2023

 

Nemecký spor o zákaz vykurovacích systémov na plyn a olej sa prelial aj do Bruselu, návrh EK naráža na tvrdý odpor krajín EÚ

Nemecký domáci spor o zákaz vykurovacích systémov na zemný plyn a vykurovací olej od roku 2024 sa „prelial“ aj do Bruselu, keďže EK už niekoľko rokov pripravuje celoeurópsky zákaz nových vykurovacích systémov na fosílne palivá od roku 2029. Odpor členských štátov je však tvrdý. Téma ovplyvňuje aj pozíciu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej v súvislosti s jej prípadnou ďalšou kandidatúrou na tento post. Viac nájdete v článku...

13. 6. 2023

 

Snažia sa Rusko a Čína o ovplyvňovanie trhu s plynom a vyvíjanie tlaku na Európu?

Súčasné trhové ceny zemného plynu zostávajú nižšie v porovnaní s rekordnými cenami v roku 2022. Pribúdajú však náznaky, že súčasné nízke ceny sa môžu čoskoro stať minulosťou, najmä ak Čína uvedie do prevádzky svoje významné projekty spätného splyňovania LNG v očakávanom časovom rámci a bude naďalej ovplyvňovať svetové trhy. Čína koordinovala a koordinuje svoje kroky s Ruskom v podobe nákupu veľkých objemov LNG a obe krajiny tak zvyšujú tlak na Európu. Viac sa dozviete z článku...

20. 6. 2023