NEWSLETTER 12/23

 
 
 

Milí čitatelia,

hlavnou udalosťou posledných dní je spustenie Registra obnoviteľných plynov, ktoré prepojí výrobcov s obchodníkmi a odberateľmi. Veríme, že tento krok pomôže najmä rozvoju trhu s biometánom, kde je Slovensko ďaleko za svojim potenciálom i svojimi susedmi. Napokon, bude to aj jedna z hlavných tém konferencie SPNZ Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva, ktorá bude o týždeň v Žiline. Stále máte možnosť sa na nej zúčastniť a radi vás na ňu pozveme aj v dnešnom vydaní newslettera Slovgas.

Želám príjemné čítanie

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

Odborná konferencia SPNZ Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva

Energetická bezpečnosť, strategické smerovanie plynárenstva, jeho technické a právne výzvy, plynová mobilita, ako aj rôzne aspekty rozvoja biometánového sektora budú nosnými témami odbornej konferencie SPNZ „Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva“, ktorá sa bude konať 15. a 16. júna 2023 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Na podujatí zameranom na stredný a vyšší manažment, energetických odborníkov, akademickú obec, samosprávy a médiá vystúpia odborníci zo slovenského aj českého plynárenského, právni experti aj zástupcovia akademickej obce. V nasledujúcich linkoch nájdete program konferencie, prihláškuorganizačné pokyny.

Hlavný partner konferencie: 

 9.6.2023

 

SPP-distribúcia spúšťa register obnoviteľných plynov, prispeje k dekarbonizácii ekonomiky

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. spúšťa prevádzku elektronického systému, ktorého úlohou je vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny. Slovensko sa pridáva ku krajinám, ktoré robia konkrétne kroky v oblasti dekarbonizácie plynárenstva využívaním a podporou rozvoja obnoviteľných plynov. Viac sa dočítate v článku...

31. 5. 2023

 

Register obnoviteľných plynov by mal pomôcť rozvoju biometánu na Slovensku

Na Slovensku sa spustil Register obnoviteľných plynov. Tento nástroj by mal prispieť k dekarbonizácii plynárenstva a najmä tých sektorov, kde sa používa zemný plyn, či už je to doprava alebo tepla. Umožňuje vydávanie, prevod a uplatnenie tzv. záruk pôvodu obnoviteľných plynov. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že umožňuje obchodovanie s obnoviteľnými plynmi. Viac sa dozviete v najnovšom vydaní videopodcastu Otvorene o plyne…

8. 6. 2023

 

SPP-distribúcia získala prvýkrát Cenu SSTP za prínos v uplatňovaní OZE za rok 2022

Spoločnosť SPP-distribúcia získala prvýkrát Cenu Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia  za prínos v uplatňovaní obnoviteľných zdrojov energie za rok 2022. V rámci 21. ročníka odbornej konferencie Obnoviteľné zdroje energie 2023 v Novom Smokovci prevzal riaditeľ sekcie distribučných služieb SPP distribúcia Marek Paál. Viac nájdete v článku...

5. 6. 2023

 

Vykurovanie na Slovensku zatiaľ nie je možné bez plynu

Teplárenstvu na Slovensku neprikladáme dostatočnú vážnosť, hoci teplo je základná ľudská potreba. Väčšina tepla sa na Slovensku stále vyrába z plynu. Dôvodom je krivka spotreby, ktorá výrazne rastie v zimných mesiacoch. Počas chladných dní Slovensko potrebuje 10-12 tisíc MW  denne len pre vykurovanie a to sa nedá vyrobiť  len z elektrickej energie alebo biomasy. Energetický expert Andrej Hanzel o tom hovoril vo videopodcaste Otvorene o plyne...

30. 5. 2023

 

Úspech kongresu CEOCOR 2023 v Bratislave je potvrdením reputácie slovenského plynárenstva v Európe

Výmena najnovších vedeckých poznatkov a skúseností z praxe bola cieľom výročného kongresu Komisie pre výskum korózie a ochranu plynovodov a plynovodných sústav pre pitnú, odpadovú vodu, plyn a ropu (CEOCOR) v Bratislave. Prezident CEOCOR-u Markus Büchler označil bratislavský kongres za „enormný úspech“ a v tejto súvislosti vyzdvihol aj profesionálnu prácu SPNZ pri jeho príprave. Viac nájdete v článku...

5. 6. 2023

 

Spoločné nákupy zemného plynu posilňujú energetickú bezpečnosť Európy

V nadväznosti na udalosti z roku 2022 v Európe, najmä však ruskú inváziu na Ukrajine, bola v apríli 2022 založená Energetická platforma EÚ. Cieľom tejto platformy je implementácia rôznych opatrení adresujúcich energetickú krízu v Európe. Jedným z jej cieľov je koordinácia postupu a vyjednávania s externými dodávateľmi ohľadom nákupu plynu, a to najmä z dôvodu adresovania potreby zabezpečenia zemného plynu (a v budúcnosti vodíka) pri príprave na zimu 2023/24 a pri napĺňaní zásobníkov. Viac prináša článok...

7. 6. 2023

 

Súčasný pokles cien energií je súčasťou sezónnej volatility, ktorá sa aj pre rozširovanie OZE zrejme stane normou

Po tom, ako ceny energií minulé leto dosiahli bezprecedentné maximá, sa v Európe v prípade plynu vrátili na predvojnovú úroveň a v prípade elektriny sa niekde dokonca dostali do záporných hodnôt. Podľa portálu euractiv.com však energetická kríza nie je zažehnaná a aktuálny cenový pokles je súčasťou sezónnej volatility cien energií, ktorá sa zrejme stane normou. K sezónnym výkyvom cien prispieva – a ďalej bude prispievať – aj zvyšovanie podielu OZE, ktoré Európa presadzuje. Viac sa dočítate v článku...

8. 6. 2023

 

Nemecký minister hospodárstva R. Habeck pripúšťa zásadné zmeny zákona o zákaze nových plynových a olejových kotlov

Nemecký zákon o zákaze nových plynových a olejových kotlov, ktorý nemecká koaličná vláda predložila do parlamentu, sa zrejme dočká zásadných zmien. Naznačujú to vyjadrenia nemeckého ministra hospodárstva a ochrany klímy za stranu Zelených Roberta Habecka, ktorý teraz hovorí o obmedzení zákazu len na nové domy a pripúšťa odklad pre existujúce budovy. Téme sa venuje článok...

31. 5. 2023

 

Nórsko je lídrom „zeleného prechodu“, naďalej je však odhodlané rozvíjať ťažbu ropy a plynu

Nórsko naznačuje, že je naďalej pevne odhodlané vykonávať svoje operácie v oblasti ropy a zemného plynu napriek tomu, že je jedným z lídrov „zeleného prechodu“. Hoci krajina už dlho používa takmer výlučne obnoviteľné zdroje energie na pokrývanie svojej domácej spotreby, stále je jedným z najväčších svetových producentov ropy a zemného plynu, ktoré smerujú na export. Viac nájdete v článku...

1. 6. 2023

 

Cyprus naďalej vidí budúcnosť pre projekt Eastmed, hovorí o ňom ako o „virtuálnom koridore“

Cyprus zvažuje rôzne možnosti, ako priviesť dodávky plynu z východného Stredomoria do rôznych oblastí dopytu, najmä na európsky trh. Jedna z dlho diskutovaných možností, plynovod Eastmed – projekt spoločného záujmu EÚ – predstavuje výzvy, ale o jeho budúcnosti rozhodnú trhy a investori, povedal pre Argus cyperský minister energetiky Giorgos Papanastasiou, ktorý reagoval na skepticizmus voči projektu prezentovaný nedávno šéfom talianskej Eni. Viac sa dozviete z článku...

6. 6. 2023