NEWSLETTER 9/23

 
 
 

Milí čitatelia,

aprílové dni prinášajú viaceré dobré správy pre slovenské plynárenstvo. Stav zásob plynu po zime je vysoký, viac ako 60% kapacity. Podpísali sa nové diverzifikačné kontrakty na dodávku plynu, vrátane medzivládnej dohody na dovoz azerbajdžanského plynu do Európy. V dnešnom newslettri nájdete aj pozvánku na konferenciu SPNZ „Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva“, ktorá sa uskutoční 15. - 16. júna v ŽIline. Verím, že vás jej program zaujme a stretneme sa na nej.

Prajem zaujímavé čítanie,

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

Odborná konferencia SPNZ Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva

Energetická bezpečnosť, strategické smerovanie plynárenstva, jeho technické a právne výzvy, plynová mobilita, ako aj rôzne aspekty rozvoja biometánového sektora budú nosnými témami odbornej konferencie SPNZ „Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva“, ktorá sa bude konať 15. a 16. júna 2023 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Na podujatí zameranom na stredný a vyšší manažment, energetických odborníkov, akademickú obec, samosprávy a médiá vystúpia odborníci zo slovenského aj českého plynárenského, právni experti aj zástupcovia akademickej obce. V nasledujúcich linkoch nájdete program konferencie, prihláškuorganizačné pokyny.

Hlavný partner konferencie: 

 

 27. 4. 2023 

 

SPP podpísal MoU so spoločnosťami Eni, Snam a Enel, sú prepokladom hľadania príležitostí pre prístup ku kapacitám talianskych LNG terminálov

Spoločnosť SPP podpísala nezáväzné memorandá o porozumení s najväčšími talianskymi energetickými spoločnosťami Eni, Snam a Enel. Dokumenty vytvárajú predpoklad pre hľadanie potenciálnych príležitostí, ktoré by spoločnosti SPP mohli poskytnúť prístup k regasifikačným kapacitám v LNG termináloch na talianskom pobreží. Viac sa dočítate v článku...

20. 4. 2023

 

SPP podpísal s nemeckou spoločnosťou RWE memorandum o porozumení

SPP podpísal v Berlíne memorandum o porozumení s nemeckou spoločnosťou RWE SUPPLY & TRADING GMBH. Memorandum vytvára predpoklad pre hľadanie potenciálnych príležitostí, ktoré by spoločnosti mohli poskytnúť prístup k regasifikačným kapacitám v LNG termináloch na nemeckom pobreží. SPP tak pokračuje v zabezpečovaní ďalšej strategickej úlohy pre posilnenie energetickej nezávislosti Slovenska. Viac nájdete v článku...

25. 4. 2023 

 

Partneri z Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska podpísali memorandum o projekte Solidarity Ring

V Sofii bolo podpísané memorandum o porozumení o podpore spolupráce medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí zemného plynu z Bulharska (Bulgartransgaz EAD), Rumunska (Transgaz S.A.), Maďarska (FGSZ Ltd.), Slovenska (EUSTREAM) a azerbajdžanskou energetickou spoločnosťou SOCAR. Memorandum sa týka ich spoločnej iniciatívy podporenej EK „Solidarity Ring“, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť dodávok zemného plynu pre EÚ a zvlášť pre región strednej a juhovýchodnej Európy. Viac sa dozviete z článku...

25. 4. 2023

 

Do roku 2050 sa očakáva masívna produkcia vodíka, slovenské plynárenstvo sa už na ňu pripravuje

Pre vojnu na Ukrajine a zelené ciele EÚ prežíva starý kontinent energetickú revolúciu. Do popredia sa dostala téma energetickej bezpečnosti a znižovania závislosti o dovozu energonosičov z Ruska. V rámci programu Repower EU Brusel zvýšil cieľ do roku 2030 v rámci únie vyprodukovať milión ton zeleného vodíka ročne. Ešte väčší rozmach vodíkového hospodárstva sa predpokladá k roku 2050 s celosvetovou produkciou 340 miliónov ton. Na vodík sa intenzívne pripravuje aj slovenské plynárenstvo, čo ilustruje nový videopodcast Otvorene o plyne...

14. 4. 2023

 

Čo bráni cenám plynu v ďalšom poklese

Zdá sa, akoby sa pokles cien plynu zastavil. Koncom zimy klesli ceny najbližších burzových produktov plynu v nemeckom uzle THE pod úrovne, na ktorých boli pred začiatkom invázie ruských vojsk na Ukrajinu. Dôvod, prečo ceny plynu zastavili svoj pokles, spočíva v rizikách, ktoré na trhu s plynom pretrvávajú aj napriek aktuálnej priaznivej situácii. Téme sa venuje analýza...

17. 4. 2023

 

Monitoring energetickej legislatívy a envirolegislatívy za marec 2023

Prijatie nových právnych predpisov, ktorými sa, okrem iného, ustanovuje napríklad cenová regulácia dodávky elektriny či technické požiadavky na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia, viaceré prebiehajúce legislatívne procesy, týkajúce sa návrhu novely Zákona o tepelnej energetike a Zákona o regulácii, návrhu Pravidiel trhu s elektrinou, ako aj návrhu Pravidiel trhu s plynom. Tieto a ďalšie témy si všíma aktuálny Monitoring energetickej legislatívy a envirolegislatívy za marec 2023...

20. 4. 2023

 

Medzinárodná konferencia SSCHE 2023 sa zameria na dekarbonizáciu priemyslu a nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja

Vytvorenie platformy pre transfer vedomostí medzi základnými piliermi technologického pokroku, akadémiou, priemyslom a legislatívou je cieľom 49. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SSCHE 2023, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU 15. – 18. mája 2023 v hoteli SOREA Hutník v Tatranských Matliaroch. Hlavnými tematickými celkami slovenskej priemyselnej sekcie konferencie budú „Dekarbonizácia priemyslu“ a „Nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja“. Viac nájdete v článku...

27. 4. 2023

 

EÚ ponúka firmám možnosť registrovať sa pre spoločné nákupy plynu

Európska komisia vyhlásila úplne nový postup, pri ktorom majú európske podniky možnosť zaregistrovať svoje potreby nákupu plynu prostredníctvom mechanizmu AggregateEU, a pripraviť sa tak na spoločné nakupovanie plynu na úrovni EÚ. Ide o kľúčový míľnik pre EÚ, aby sa pripravila na ďalšiu zimu a naplnila zásobníky koordinovane a včas. Chce na to využiť kolektívnu trhovú silu, aby s medzinárodnými dodávateľmi vyjednala lepšie ceny. Viac sa dočítate v článku...

25. 4. 2023

 

IEA: Nové investície do dodávok plynu sú stále potrebné na vyrovnanie poklesu produkcie z existujúcich polí

Celosvetový dopyt po zemnom plyne bude v strednodobom až dlhodobom horizonte rásť pomalším tempom alebo klesať, no na vyrovnanie poklesu produkcie z existujúcich polí sú stále potrebné nové investície do dodávok plynu, uviedla Medzinárodná agentúra pre energiu v správe o trhoch s plynom a investíciách, čo podľa portálu spglobal.com znamená obrat jej pozície v otázke upstreamových investícií. Viac prináša článok...

18. 4. 2023

 

Rekordný stav zásobníkov po zime zníži potrebu ich dopĺňania, Európa sa však úsporám nevyhne ani v zime 2023-24

Európa ukončila zimu 2022/23 rekordným objemom plynu v zásobníkoch, čo znamená, že pred ďalšou vykurovacou sezónou v roku 2023/24 bude potrebovať oveľa menej dopĺňať svoje zásoby. Podľa analytika Johna Kempa bude kontinent napriek tomu potrebovať zníženie spotreby plynu aj počas budúcej zimy. Viac sa dozviete z článku...

14. 4. 2023

 

Ak Európa neuzavrie dlhodobé zmluvy o dodávkach LNG, môže čeliť novej energetickej kríze či vysokým cenám v zime 2023-24

Súčasný optimizmus v Európe v otázke budúcej energetickej bezpečnosti je opäť založený na nesprávnych odhadoch. Čoraz väčší počet správ a názorov upozorňuje, že ak Európa nebude konať pri uzatváraní dlhodobých zmlúv o dodávkach LNG, mohla by čeliť možnej novej energetickej kríze alebo prinajmenšom opakovaniu minuloročných veľmi vysokých cien počas zimy 2023 – 2024. Viac nájdete v článku...

16. 4. 2023

 

Útoky na Nord Stream ostávajú nevyriešené, menia postoj európskych krajín k ochrane infraštruktúry

Od záhadných útokov na plynovody Nord Stream uplynulo takmer sedem mesiacov, no ich vinníci zostávajú stále neznámi. Ich najvýznamnejším dôsledkom je zmena postoja európskych krajín k ochrane infraštruktúry v dotknutom regióne Baltu, ale aj ďalších, a snaha pripraviť sa čo najlepšie na podobné hrozby do budúcnosti. Viac sa dočítate v článku...

24. 4. 2023

 

Odstavenie jadra a nedostatok plynu môžu viesť Nemecko k vyššiemu využívaniu uhlia pri výrobe elektriny

Odstavenie posledných zostávajúcich jadrových reaktorov v Nemecku znamená, že výrobcovia elektriny v krajine nemajú inú možnosť, ako ďalej urýchliť prebiehajúcu generálnu prestavbu energetického systému. Keďže dodávky zemného plynu sú stále vážne obmedzené, odstavenie reaktorov znamená, že dva kľúčové zdroje základného zaťaženia sú nateraz pre najväčšiu európsku ekonomiku narušené alebo nedostupné. Pre Nemecko to môže znamenať zvýšené využívanie uhlia. Viac prináša článok...

19. 4. 2023

 

Európsky trh s biometánom je v nadchádzajúcich rokoch pripravený na výrazný rast, ale stanovené výrobné ciele zrejme nedosiahne

Európsky trh s biometánom je v nadchádzajúcich rokoch pripravený na výrazný rast v dôsledku snahy bloku o energetickú nezávislosť a ochoty investorov, ale stanovené výrobné ciele pravdepodobne nedosiahne, pretože v dôsledku stále sa len rozvíjajúcich prípadov použitia, nerovnomerného rozloženia súčasných projektov, ako aj regulačných výziev. Téme sa venoval článok...

17. 4. 2023

 

Ciele EÚ pre OZE sú bez vyriešenia mnohých problémov len akademické a ich splnenie môže byť komplikované

Dohoda o smernici o obnoviteľnej energii by mohla znamenať koniec éry EK, ktorá v súčasnosti nemá politický mandát na to, aby ukladala krajinám EÚ čoraz vyššie ciele v oblasti OZE bez toho, aby porušila ich suverénne právo rozhodovať o vlastnom energetickom mixe. Ciele pre OZE, stanovené politicky, sú navyše bez vyriešenia mnohých problémov len akademické a ich splnenie môže byť komplikované. Viac nájdete v článku...

25. 4. 2023 

 

Zelená vodíková horúčka v Európe hrozí energetickou „kanibalizáciou“ v Afrike, tvrdia analytici

Európske plány na zelený vodík odštartovali preteky medzi rozvojovými krajinami, najmä v Afrike, o to, aby sa stali dodávateľmi EÚ, čím však ohrozujú energetické potreby vlastného obyvateľstva. Niektorí analytici hovoria o riziku kanibalizácie miestnej infraštruktúry exportnou výrobou. Viac sa dozviete z článku...

21. 4. 2023