NEWSLETTER 8/23

 
 
 

Milí čitatelia,

verím, že ste prežili príjemnú Veľkú noc. Hneď po nej by som rád upriamil vašu pozornosť na niekoľko akcií, ktoré organizuje alebo podporuje Slovenský plynárenský a naftový zväz v najbližších dňoch. So Zastúpením EK na Slovensku budeme mať workshop, zameraný na spoločnú európsku platformu na nákup zemného plynu. Náš partnerský Český plynárenský zväz organizuje konferenciu SymGas, ktorú takisto radi podporujeme. V aktuálnom newslettri sa dozviete aj o nových diverzifikačných kontraktoch SPP, či o tom, že zákaz používania spaľovacích motorov bude mať len malý vplyv na zníženie celosvetových emisií skleníkových plynov.

Želám podnetné čítanie,

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

Seminár „EU Energy Platform - príležitosť pre plynárenské spoločnosti a spotrebiteľov“

Zvýšenie informovanosti o platforme pre spoločný nákup zemného plynu pre jednotlivé členské štáty Európskej únie, iniciatívy Európskej komisie, je cieľom seminára „EU Energy Platform - príležitosť pre plynárenské spoločnosti a spotrebiteľov“, ktorý pripravili Zastúpenie EK na Slovensku a Slovenský plynárenský a naftový zväz. Aktuálnej téme sa na podujatí budú venovať vedúci ZEK na Slovensku Vladimír Šucha, prezident SPNZ Rastislav Ňukovič, poradca ministra hospodárstva SR Ivan Šramko a Maciej Ciszewski z DG ENER EK. Seminár sa uskutoční 17. apríla od 10.30 v kongresovej sále SPP Dunaj v Bratislave. Účasť je bezplatná, prihlásiť sa môžete vyplnením registračného formulára...

11. 4. 2023

 

SPP ďalej posilňuje bezpečnosť dodávok plynu pre SR, vďaka diverzifikačným kontraktom vie aktuálne pokryť cca 70 % spotreby svojich zákazníkov z neruského zdroja

Spoločnosť SPP zabezpečila pre Slovensko nákup plynu na roky 2023 a 2024 od viacerých partnerov, medzi ktorými sú spoločnosti BP, ExxonMobil, Shell, Eni a RWE. Uzavretím týchto diverzifikačných kontraktov vie SPP v súčasnosti pokryť približne 70 % spotreby svojich zákazníkov z iného ako ruského zdroja. Viac sa dočítate v článku...

4. 4. 2023

 

Zákaz spaľovacích motorov v EÚ bude mať len minimálny vplyv na zníženie globálnych emisií

Zákaz výroby nových áut so spaľovacím motorom po roku 2035 nie je správne rozhodnutie, prieči sa slobodnému trhu a nedosiahne ciele, o ktoré sa snaží, teda podstatné zníženie skleníkových plynov a zastavenie globálneho otepľovania. Analytik J&T banky Stanislav Pánis sa téme venoval v plynárenskom podcaste Otvorene o plyne...

3. 4. 2023

 

Konferencia ČPS SymGas v Prahe bude venovaná aktuálnym aj budúcim plynárenským témam

Vysoko aktuálne aj budúce plynárenské témy budú rezonovať na konferencii SymGas, ktorú organizuje Český plynárenský zväz 18. – 19. apríla 2023 v pražskom OREA hotel Pyramida. ČPS skĺbi do jedného podujatia to najlepšie z dvoch svojich tradičných konferencií, Sympózia Bezpečnosť, spoľahlivosť a prevádzkovanie plynárenskej sústavy a GAS – Prevádzková bezpečnosť odberných plynových a plynárenských zariadení. Ďalšie informácie spolu s možnosťou registrácie nájdete v článku...

29. 3. 2023

 

Medzinárodná konferencia SSCHE 2023 sa zameria na dekarbonizáciu priemyslu a nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja

Vytvorenie platformy pre transfer vedomostí medzi základnými piliermi technologického pokroku, akadémiou, priemyslom a legislatívou je cieľom 49. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SSCHE 2023, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU 15. – 18. mája 2023 v hoteli SOREA Hutník v Tatranských Matliaroch. Hlavnými tematickými celkami slovenskej priemyselnej sekcie konferencie budú „Dekarbonizácia priemyslu“ a „Nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja“. Viac nájdete v článku...

15. 3. 2023

 

Priemyselné podniky, ktoré sú súčasťou EU ETS, sa môžu do 30. júna uchádzať o prostriedky z MoF na podporu dekarbonizácie

Priemyselné podniky, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) sa môžu od 30. marca 2023 uchádzať o podporu z Modernizačného fondu. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) 30. marca 2023 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o  poskytnutie prostriedkov z MoF, zameranú na dekarbonizáciu priemyslu s celkovou alokáciou 350 mil. eur. Viac sa dozviete z článku...

31. 3. 2023

 

Spoločnosť Marius Pedersen rozšírila svoj vozový park o moderné a ekologické odpadové vozidlá Volvo na plynový pohon

Spoločnosť Marius Pedersen získala koncom marca do svojho vozového parku štyri moderné a ekologické vozidlá Volvo FE 6×2 R Euro 6 CNG na zber odpadu od spoločnosti Volvo Group Slovakia, ktoré využívajú plynový pohon. Vďaka nemu nezaťažujú životné prostredie nadbytočnými emisiami a znížená hlučnosť ich predurčuje na prácu v mestách a obciach. Viac prináša článok...

5. 4. 2023

 

ACER spustil svoj denný benčmark pre skvapalnený zemný plyn LNG

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) spustila v piatok 31. marca 2023 svoj denný benčmark pre skvapalnený zemný plyn (LNG), ako to vyžaduje nariadenie Rady (EÚ) 2022/2576. Viac nájdete v článku...

4. 4. 2023

 

EK: Neexistujú presvedčivé dôkazy, že nariadenie EK o skladovaní plynu spôsobili prudké zvýšenie jeho cien

Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, že nariadenia Európskej komisie o skladovaní plynu spôsobili prudké zvýšenie jeho cien v lete 2022, tvrdí exekutíva EÚ vo svojej správe, ktorá namiesto toho poukazuje na vysoké úrovne vtláčania členských štátov a jednotlivých prevádzkovateľov. Viac sa dočítate v článku...

30. 3. 2023

 

Európa neurobila dostatočný pokrok v uzatváraní dlhodobých kontraktov na LNG, limitujú ju vlastné klimatické ciele

Európa neurobila dostatočný pokrok v uzatváraní dlhodobých kontraktov na LNG ako alternatívy k ruským plynovodným dodávkam, čo ju môže budúcu zimu vyjsť draho, keďže oživenie čínskeho dopytu by mohlo výrazne zvýšiť napätie na trhu. Problémom má byť najmä rozpoltenosť európskych krajín medzi ich energetickými potrebami na jednej a klimatickými cieľmi na druhej strane. Viac sa dozviete z článku...

10. 4. 2023

 

Nemecká vládna koalícia odmietla zákaz nových vykurovacích zariadení na zemný plyn a olej od roku 2024

Nemeckému ministrovi hospodárstva Robertovi Habeckovi sa nepodarilo presadiť zákaz nových vykurovacích zariadení na zemný plyn a olej od roku 2024. Jeho predstavy odmietli predstavitelia koaličných strán po rokovaní parlamentného výboru pre klímu a infraštruktúru. Viac prináša článok...

31. 3. 2023

 

Poľský Gaz-System pracuje na zvýšení kapacity spätného splyňovania plánovaného zariadenia na dovoz LNG v Gdanskom zálive

Poľský prevádzkovateľ plynárenskej prepravnej siete Gaz-System pracuje na zvýšení kapacity spätného splyňovania plánovaného zariadenia na dovoz LNG v Gdanskom zálive, ktoré bude využívať plávajúcu skladovaciu a regasifikačnú jednotku. V marci spustil nezáväzný trhový skríning s cieľom identifikovať dopyt po dodatočnej kapacite v plávajúcom termináli. Viac nájdete v článku...

6. 4. 2023

 

Ukrajina ponúka Európe 10 bcm kapacity svojich plynových zásobníkov a chce zvýšiť domácu ťažbu

Ukrajinská štátna ropná a plynárenská spoločnosť Naftogaz ponúka Európe kapacitu svojich plynových zásobníkov na úrovni 10 bcm, povedal jej generálny riaditeľ Oleksij Černyšov, ktorý bol súčasťou ukrajinskej delegácie na jej návšteve Bruselu. Európski zákazníci sú zatiaľ v tejto otázke zdržanliví a podľa šéfa Naftogazu by im pomohla podpora zo strany EÚ. Ukrajina tiež plánuje zvýšenie domácej ťažby plynu. Viac sa dočítate v článku...

7. 4. 2023

 

Ceny plynu zrejme dosiahli svoje minimum, ich ďalší vývoj ovplyvní konkurencia s Čínou o LNG, priemyselný dopyt či spoločné nákupy

Európa smeruje do druhého štvrťroka – a kľúčovej letnej sezóny napĺňania plynových zásobníkov – v oveľa lepšom stave, než mnohí očakávali, so stále zdravými zásobami a relatívne silnými dodávkami LNG, vďaka čomu sa podľa analytikov S&P Global znížili obavy o energetické dodávky v Q2. Ceny v prípade plynu už podľa obchodníkov zrejme narazili na svoje aktuálne možné minimum, vzhľadom na potrebu napĺňania zásob na ďalšiu zimu či konkurenciu s Čínou o dodávky LNG. Téme sa venoval článok...

3. 4. 2023

 

GVG: Návrat ázijského dopytu po LNG ovplyvnia jeho ceny, oživenie jadra aj rozširovanie OZE

Ázia predstavovala v rokoch 2012-2021 až 76 % nárastu dovozu LNG. Túto trajektória zmenil konflikt na Ukrajine a náhly európsky dopyt po palive. Ceny reagovali prudkým rastom, čo viedlo k odhadovanému poklesu dovozu LNG do Ázie o 15 mil. ton v roku 2022. Magazín Medzinárodnej plynárenskej únie Global Voice of Gas sa zamýšľa nad možnosťami oživenia ázijského dopytu v súvislosti s renesanciou jadra v Japonsku a Kórei, nástupom OZE či pretrvávajúcimi vysokými cenami v prípade južnej Ázie. Viac sa dočítate v článku...

30. 3. 2023