NEWSLETTER 7/23

 
 
 

Milí čitatelia,

v dnešnom newslettri sa vrátime k úspešným akciám v tomto mesiaci ako bola inšpiratívna návšteva biometánovej stanice v Litomyšli, tradičný Deň plynárov s pripomenutím si 30 rokov Slovenského plynárenského a naftového zväzu, či prezentácia vodíkových projektov v plynárenstve. Radi by sme upriamili pozornosť aj na aprílovú konferenciu SymGas, nášho partnerského Českého plynárenského zväzu. Prvé jarné dni jasne ukazujú, že zimnú sezónu sme zvládli bez straty kytičky a do najbližších mesiacov môžete vstupovať s väčším optimizmom ako vlani.

Želám príjemné čítanie a pekné Veľkonočné sviatky

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

Slovenské plynárenstvo sa za 30 rokov stalo moderným a flexibilným odvetvím

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) si v tomto roku pripomína 30 rokov činnosti. Za tri desaťročia sa plynárenstvo zásadne zmenilo, a to nielen vstupom Slovenskej republiky do EÚ. Konštatovali to účastníci tradičného Dňa plynárov, ktorý je pripomienkou sviatku svätého Jozefa (19.marca), patróna plynárov. Viac sa dočítate v článku...

20. 3. 2023

 

Biometán má na Slovensku potenciál, no zaostáva za západnou Európou i za Českom

Postupný odklon od fosílnych palív a energetických surovín z Ruska núti Európu rozmýšľať o alternatívach. Jednou z nich je aj biometán, ktorý môže čiastočne kompenzovať znižovanie dodávok z východu. S využitím všetkých kapacít by sa ho u nás mohlo ročne vyprodukovať viac ako 400 mil. m3. Biometán sa v súčasnosti vyrába len v jedinej prevádzke v Jelšave. V ČR sú to dve lokality, Rapotín a Litomyšl, ku ktorým onedlho pribudne tretia v Prahe. Viac sa dozviete v našom videopodcaste…

16. 3. 2023

 

Vodík predstavuje smer budúceho vývoja a príležitosť pre slovenské plynárenstvo

Vodík predstavuje smer budúceho vývoja energetiky a plynárenstva. Na workshope SPNZ „Rozvoj vodíkových projektov v plynárenstve“ sa na tom zhodli zástupcovia slovenských plynárenských spoločností. Tie sa vo svojich projektoch venujú skúmaniu rôznych aspektov problematiky a po zodpovedaní potrebných otázok považujú do vodík do budúcnosti za obrovskú príležitosť pre slovenské plynárenstvo. Viac sa dozviete z článku...

24. 3. 2023

 

Vodík nájde uplatnenie v doprave, priemysle aj v energetike, podmienkou jeho rozvoja je legislatívny rámec

Vodík bude hrať pri úsilí o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 dôležitú úlohu. Uplatnenie nájde v doprave, priemysle aj v energetike. Na workshope SPNZ „Rozvoj vodíkových projektov v plynárenstve“ to povedal predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Ján Weiterschütz. Spolu s profesorom TUKE v Košiciach a koordinátorom vodíkových technológií v SR Jurajom Sinayom sa zhodli na dôležitosti vytvorenia potrebného legislatívneho rámca ako podmienky rozvoja vodíkového sektora. Viac prináša článok...

24. 3. 2023

 

Konferencia ČPS SymGas v Prahe bude venovaná aktuálnym aj budúcim plynárenským témam

Vysoko aktuálne aj budúce plynárenské témy budú rezonovať na konferencii SymGas, ktorú organizuje Český plynárenský zväz 18. – 19. apríla 2023 v pražskom OREA hotel Pyramida. ČPS skĺbi do jedného podujatia to najlepšie z dvoch svojich tradičných konferencií, Sympózia Bezpečnosť, spoľahlivosť a prevádzkovanie plynárenskej sústavy a GAS – Prevádzková bezpečnosť odberných plynových a plynárenských zariadení. Ďalšie informácie spolu s možnosťou registrácie nájdete v článku...

 

29. 3. 2023

 

Medzinárodná konferencia SSCHE 2023 sa zameria na dekarbonizáciu priemyslu a nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja

Vytvorenie platformy pre transfer vedomostí medzi základnými piliermi technologického pokroku, akadémiou, priemyslom a legislatívou je cieľom 49. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SSCHE 2023, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU 15. – 18. mája 2023 v hoteli SOREA Hutník v Tatranských Matliaroch. Hlavnými tematickými celkami slovenskej priemyselnej sekcie konferencie budú „Dekarbonizácia priemyslu“ a „Nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja“. Viac nájdete v článku...

15. 3. 2023

 

Monitoring energetickej legislatívy za február 2023

Prijatie viacerých vládnych nariadení, ktorými sa, okrem iného, ustanovujú napríklad maximálne ceny a výšky taríf v rámci dodávky energií pre vybraných odberateľov, výšky stropov trhových príjmov pri predaji elektriny z vybraných zdrojov (resp. palív), či pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo VÚKVET. Tieto a ďalšie témy si všíma aktuálny Monitoring energetickej legislatívy...

28. 3. 2023

 

EK zaradila medzi preferované dekarbonizačné technológie aj biometán, obnoviteľný vodík a CCS

Rozšírenie výroby čistých technológií v EÚ a zabezpečenie, aby bola dobre vybavená na prechod na čistú energiu, má byť cieľom zákona na podporu čistých technológií tzv. Net-Zero Industry Act, ktorý ako súčasť priemyselného plánu Green Deal predložila EK. Medzi preferované technológie, ktoré majú prispieť k dekarbonizácii zaradila aj bioplyn/biometán, obnoviteľný vodík, zachytávanie, skladovanie a využívanie uhlíka či trvalo udržateľné technológie alternatívnych palív. Viac sa dočítate v článku...

16. 3. 2023

 

Európa prechádza miernym oživením pri budovaní nových plynových elektrární, dlhodobý trend je opačný

S minimálnymi „fanfárami“ Európa prechádza miernym oživením pri budovaní nových elektrární na zemný plyn. Údaje analytikov ukazujú takmer 10 GW výroby elektriny – s kombinovaným a s otvoreným cyklom – vo výstavbe alebo uvádzaní do prevádzky v Nemecku, Grécku, Taliansku, Írsku, Poľsku a Spojenom kráľovstve. V kontraste s týmto vývojom však ide dlhodobý trend zatvárania plynových a uhoľných elektrární v západnej Európe. Viac sa dozviete z článku...

22. 3. 2023

 

Projekt vodíkovej banky EÚ vyvolal nadšenie priemyslu aj skepsu analytikov

Európska komisia predložila svoje predstavy o fungovaní tzv. vodíkovej banky. Jej prostredníctvom chce znížiť ceny vodíka dotovaním výroby, zaplatením časti nákladov za každý kilogram vyrobeného vodíka. Téme sa venoval portál euractiv.com, podľa ktorého ide o krok, ktorý na jednej strane vyvolal nadšenie zo strany priemyslu a na druhej skepsu analytikov. Téme sa venoval článok...

20. 3. 2023

 

Dve súperiace aliancie krajín EÚ sa stále sporia o uznanie jadra v rámci cieľov EÚ v oblasti OZE

Dve súperiace aliancie krajín EÚ sa stále sporia o uznanie jadrovej energie v rámci cieľov v oblasti obnoviteľnej energie. Jedenásť krajín chce naďalej tlačiť na to, aby jadrová energia nespadala do cieľov pre OZE. Projadrová skupina 13 krajín vedená Francúzskom, do ktorej patria aj stredoeurópske krajiny vrátane Slovenska, žiada priaznivý priemyselný a finančný rámec pre jadrové projekty a väčšina z nich aj započítanie „nízkouhlíkového vodíka“ z jadra do cieľov EÚ pre OZE. Viac nájdete v článku...

29. 3. 2023

 

Chorvátsko sa naďalej drží svojho cieľa stať sa regionálnym plynovým uzlom

Chorvátsko sa naďalej drží svojho cieľa stať sa regionálnym plynovým uzlom. V poslednom období jeho platnosť viackrát zopakoval aj úradujúci predseda chorvátskej vlády Andrej Plenkovič. Analytici upozorňujú, že chorvátske plány sú stále len v ranom štádiu a doteraz nemajú zabezpečené potrebné financovanie zo strany Európskej únie. Viac prináša článok...

27. 3. 2023

 

Odstávky francúzskych LNG terminálov pre štrajk pokračujú, európske štáty viac ťažia zo zásobníkov

Odstávky troch francúzskych termináloch na dovoz LNG, ktoré sú súčasťou celoštátneho protestného hnutia proti plánu dôchodkovej reformy prezidenta Emmanuela Macrona, budú predĺžené o ďalší týždeň, na štvrtom termináli do konca týždňa. Podľa analytikov odstávky terminálov vedú európske krajiny k vyššej ťažbe zo zásobníkov. Viac sa dočítate v článku...

15. 3. 2023

 

Čína sa vracia na spotový trh s LNG, mohlo by to viesť k zvýšenému konkurenčnému boju s Európou o dodávky a rastu cien

Čínski nákupcovia LNG obnovili spotové nákupy, motivovaní najmä znížením cien a oživením domáceho dopytu. Ich návrat na spotový trh mohol viesť k zvýšenému konkurenčnému boju s Európou o dodávky. Na druhej strane ekonomické výzvy a spomalenie čínskeho úsilia o prechod z uhlia na plyn by mohli obmedziť rast dopytu po plyne ako čistejšom palive. Viac nájdete v článku...

17. 3. 2023