NEWSLETTER 5/23

 
 
 

Vážení čitatelia,

v dnešnom vydaní newslettra Slovgas sme sa vrátili k vydarenému workshopu o možnostiach a potenciáli domácej ťažby zemného plynu, kde odznelo mnoho zaujímavých informácii. Zároveň v ňom nájdete pozvánky na ďalšie odborné podujatia, ktoré sa budú konať v marci. Slovenský plynárenský a naftový zväz je tradičným partnerom konferencie Vykurovanie a rovnako chceme upriamiť vašu pozornosť na ďalší z pripravovaných workshopov, ktorý sa zameria na pokrok vo vodíkových projektoch na Slovensku. Neopomenieme ani aktuálne informácie z diania v plynárenstve vo svete.

Želám vám podnetné čítanie,

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

Workshop SPNZ „Rozvoj vodíkových projektov v plynárenstve"

Jedným z dôležitým bodov európskeho programu RePower EU je významné zvýšenie produkcie vodíka do roku 2023. Slovenské plynárenstvo sa na jeho využívanie intenzívne pripravuje niekoľko rokov. Najväčšie plynárenské spoločnosti rozvíjajú projekty zamerané na produkciu zeleného vodíka, jeho distribúciu, prepravu a skladovanie. Aj im sa bude venovať workshop SPNZ „Rozvoj vodíkových projektov v plynárenstve", na ktorom rôzne aspekty vodíkovej témy preberú odborníci z Národnej vodíkovej asociácie Slovenska a plynárenských firiem. Workshop sa uskutoční 23. marca 2023 od 9.00 – 12.00 h v Kongresovej sále Dunaj v budove SPP v Bratislave. Účasť je bezplatná, registrácia tu.

2. 3. 2023

 

Slovensko si kedysi vlastnou ťažbou zabezpečovalo až tretinu spotreby zemného plynu, opäť sa k tomu môže priblížiť

Slovensko znížilo o dve tretiny závislosť na dovoze zemného plynu. Chýbajúcu tretinu môže postupne pokryť úsporami, využitím OZE a najmä vlastnou ťažbou zemného plynu. V súčasnosti ťažíme na Slovensku ročne v priemere asi 65 miliónov m3 ročne, čo zodpovedá zhruba 1 % spotreby. Potenciál je taký, že v priebehu niekoľkých rokov by sa toto množstvo mohlo akcelerovať až na 500 miliónov m3, čo zodpovedá zhruba 10 % spotreby. Téme sa venuje videopodcast Otvorene o plyne.

24. 2. 2023

 

M. Bartošovič: Domáca ťažba plynu v SR má potenciál, pomôže jej zrýchlenie povoľovacích procesov aj úprava legislatívy

Domáca ťažba plynu na Slovensku má potenciál. Pomôcť jej môže výrazné zrýchlenie povoľovacích procesov aj úprava legislatívy. Slovensko sa v tomto ohľade môže inšpirovať legislatívou okolitých krajín, ako aj ich postupmi pri schvaľovaní projektov prieskumu a ťažby uhľovodíkov. Na workshope SPNZ „Energetická bezpečnosť a význam domácej ťažby zemného plynu" to povedal generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA Martin Bartošovič. Viac sa dočítate v článku...

15. 2. 2023

 

P. Kremský: Potenciál domácej ťažby plynu treba využiť, schvaľovacie postupy by mali byť čo najjednoduchšie

Slovensko by v súčasnej núdzovej situácii malo podporovať domácu ťažbu plynu a v tejto súvislosti je potrebné, aby príslušné povoľovacie procesy boli čo najjednoduchšie a bez zbytočných zdržaní. Na workshope SPNZ „Energetická bezpečnosť a význam domácej ťažby zemného plynu" to povedal predseda výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský. Viac sa dozviete z článku...

16. 2. 2023

 

NR SR: Poslanci schválili prezidentkou vetovaný zákon o dani z osobitnej stavby, vypustili z neho zdanenie plynovodu

Poslanci Národnej rady SR schválili zákon o dani z osobitnej stavby vrátený prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj so zohľadnením jej pripomienky. Zo zákona tak vypadlo samotné zdanenie tranzitného plynovodu spoločnosti Eustream, ktorá tento krok ocenila ako zodpovedné rozhodnutie nielen vo vzťahu k strategickej firme, ale aj vo vzťahu k predvídateľnosti slovenského podnikateľského prostredia. Viac prináša článok...

17. 2. 2023

 

Medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2023

„Energetické koncepcie a bezpečnosť zásobovania teplom" sú témou na ktorú sa zameria 31. ročník tradičnej medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2023 20. - 24. marca 2023 v BELLEVUE Grand Hoteli v Hornom Smokovci. Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov - Energetika budov, Progresívna výroba tepla, Alternatívne zdroje energie, Automatizácia vo vykurovaní a Energetické služby. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov vrátane zástupcov teplárenského sektora, ministerstiev, regulačného úradu, akademickej obce, najväčších slovenských plynárenských spoločností či SPNZ. Kompletný program, prihláška a ďalšie informácie tu.

2. 3. 2023

 

Medzinárodná konferencia SSCHE 2023 sa zameria na dekarbonizáciu priemyslu a nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja

Vytvorenie platformy pre transfer vedomostí medzi základnými piliermi technologického pokroku, akadémiou, priemyslom a legislatívou je cieľom 49. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SSCHE 2023, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU 15. – 18. mája 2023 v hoteli SOREA Hutník v Tatranských Matliaroch. Hlavnými tematickými celkami slovenskej priemyselnej sekcie konferencie budú „Dekarbonizácia priemyslu" a „Nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja". Viac nájdete v článku...

2. 3. 2023

 

Monitoring energetickej legislatívy a envirolegislatívy za január 2023

Prijatie viacerých nariadení vlády SR, ktorými sa ustanovujú (i) maximálne ceny a výšky taríf v rámci dodávky energií pre vybraných odberateľov, (ii) výšky stropov trhových príjmov pri predaji elektriny z vybraných zdrojov (resp. palív), (iii) pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo VÚKVET a iné. Tieto a ďalšie aktuality si všíma advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS v najnovšom Monitoringu energetickej legislatívy a envirolegislatívy za január 2023...

21. 2. 2023

 

Európu čakajú napriek vysokým zásobám ďalšie nákladné preteky o ich doplnenie

Európa sa blíži ku koncu miernej zimy s takmer rekordne naplnenými plynovými zásobníkmi a už sa musí pripravovať na ďalšie nákladné preteky o doplnenie zásob na medzinárodnom trhu. Hoci európske ceny klesli z augustových rekordov nad 340 na približne 50 €/MWh, zostávajú nad historickými priemermi, čo znamená, že európske vlády budú čeliť ďalšiemu obrovskému účtu za doplnenie zásobníkov pred vrcholným zimným dopytom. Viac nájdete v článku...

27. 2. 2023

 

Dovoz plynu z Ruska do ČR klesol v januári na nulu, štát ho nahradil dovozom potrubím z Nórska a LNG z Holandska a Belgicka

Dovoz plynu z Ruska do Českej republiky klesol počas januára na nulu. Štát nahradil ruský plyn dovozom potrubného plynu z Nórska a skvapalneným zemným plynom z Holandska a Belgicka. K obmedzeniu závislosti na Rusku pomohli Česku aj úspory v spotrebe. Viac sa dočítate v článku...

19. 2. 2023

 

Plynárenské vzťahy Ruska s Európou boli „spláchnuté", Moskva sa snaží o diverzifikáciu odbytu

Ruský plynový obchod s Európou, po desaťročia precízne budovaný ako hlavný zdroj príjmov Moskvy, sa už len ťažko spamätá z následkov vojenského konfliktu na Ukrajine. Kombinácia západných sankcií a ruského rozhodnutia obmedziť dodávky do Európy drasticky znížila export energií z krajiny. Rusko sa pokúša nahradiť stratu európskeho trhu najmä čínskym, zatiaľ je otázne, či sa mu to podarí. Téme sa venoval článok...

17. 2. 2023

 

Stratené európske tržby by mohli tento rok znížiť exportné príjmy Gazpromu o polovicu

Stratené európske tržby by mohli tento rok znížiť exportné príjmy ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom o polovicu, čo by podľa analytikov, exportných údajov a výpočtov agentúry Reuters znamenalo prudké zníženie daňových príjmov pre ruský štátny rozpočet. Viac nájdete v článku...

15. 2. 2023

 

Možnosti Gazpromu presmerovať plyn z Európy na iné trhy sú obmedzené, môže sa však o to pokúsiť

Ruský Gazprom, ktorý donedávna dominoval európskemu trhu s plynom, v roku 2022 znížil dodávky na minimum, čím stratil väčšinu svojho podielu na tomto trhu a spustil obrovský pokles produkcie plynu. Gazprom má obmedzené možnosti na presmerovanie plynu, predtým smerujúceho cez plynovody do Európy, na iné trhy, to však neznamená, že sa o to nepokúsi. Viac prináša článok...

27. 2. 2023

 

Ruské aktivity v Turkménsku by mohli znamenať koniec úvah o plynovode prepravujúcom turkménsky plyn do Európy

Rusko sa snaží naďalej hrať dominantnú úlohu v plynárenskom sektore v regióne Strednej Ázie. Dôkazom sú aj nedávne aktivity Gazpromu v Turkménsku, ktorých výsledkom môže byť aj koniec úvah o plynovode popod Kaspické more, ktorý by mohol prepravovať turkménsky plyn do Európy. Viac sa dočítate v článku...

23. 2. 2023

 


Peniaze z REPowerEU majú Taliansku pomôcť stať sa stredomorským európskym energetickým centrom

Taliansko rokuje s EÚ s cieľom zabezpečiť si do konca apríla najmenej 6 miliárd eur z plánu REPowerEU na úplné odstavenie sa od ruského plynu a zvýšenie úsilia o ekologickejšiu ekonomiku. REPowerEU, spustený po ruskej invázii na Ukrajinu, môže pomôcť Taliansku prehĺbiť svoje plynárenské vzťahy s Afrikou a slovami premiérky Giorgie Meloniovej dosiahnuť jeho dlhodobú ambíciu stať sa stredomorským európskym energetickým centrom. Téme sa venoval článok...

1. 3. 2023

 

Francúzsko dosiahlo uznanie jadrovej energie v pravidlách EÚ o zelenom vodíku

Európska komisia predložila dlho očakávané pravidlá definujúce podmienky, za ktorých môže byť vodík označovaný ako pochádzajúci z „obnoviteľných" zdrojov energie. Francúzsku sa na poslednú chvíľu podarilo dosiahnuť zaradenie nízkouhlíkového vodíka vyrobeného z jadrovej elektriny do tejto kategórie. Viac sa dozviete z článku...

14. 2. 2023

 

 

IGU: Zemný plyn je kritickou súčasťou hľadania modernej, dostupnej a spoľahlivej energie v Afrike

Napriek tomu, že Afrika vlastní viac ako 8 % overených svetových zásob zemného plynu, zostáva energeticky najchudobnejším kontinentom. Namiesto pomoci pri uspokojovaní rastúcich domácich energetických potrieb zostal rozvoj bohatých domácich zdrojov plynu v Afrike vyhradený prevažne pre exportný trh. Zemný plyn je pritom kritickou súčasťou hľadania modernej, dostupnej a spoľahlivej energie v Afrike. Vyplýva to zo správy IGU Plyn pre Afriku 2023, ktorej sa venuje článok...

21. 2. 2023