NEWSLETTER 4/23

 
 
 

Milí čitatelia,

vo „valentínskom" vydaní newslettra vám pripomenieme pozvánku na workshop, ktorý sa venuje potenciálu domácej ťažby zemného plynu. Dozviete sa aj rozširovaní siete plniacich staníc plynovej mobility na Slovensku, o postupe budovania LNG terminálov na európskom pobreží, či o spore o obnoviteľný vodík v EÚ. Slovensko a ďalšie krajiny vrátane Francúzska totiž chcú, aby sa medzi „zelený" vodík počítala aj jeho výroba s využitím elektrickej energie z jadra.

Želám vám podnetné čítanie,

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

Workshop SPNZ „Energetická bezpečnosť a význam domácej ťažby zemného plynu"

Možná akcelerácia ťažby zemného plynu v SR, z nej plynúce výhody či riziká, ako aj otázky, či sa Slovensko opäť stane významným producentom plynu v strednej Európe a aké prekážky musí pri tom prekonať, budú témami prvého zo série workshopov SPNZ v tomto roku. Diskutovať o nich budú generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA Martin Bartošovič, predseda Hlavného banského úradu SR, Erich Veselényi a predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský. Workshop sa uskutoční 15. februára 2023 od 9.00 h v Kongresovom centre SPP v Bratislave. Účasť je bezplatná, prihláška tu.

14. 2. 2023

 

SPP otvoril v Trnave svoju prvú plniacu stanicu na LNG, v tomto roku pribudnú ešte dve ďalšie

Spoločnosť SPP otvorila svoju prvú plniacu stanicu na skvapalnený zemný plyn (LNG). Nachádza sa v Trnave na Automobilovej ulici, ktorá je súčasťou obchvatu mesta, vedľa čerpacej stanice Shell. Vysokokapacitná plniaca stanica, na ktorej je možné natankovať aj stlačený zemný plyn CNG, bude slúžiť nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre autobusovú a osobnú automobilovú dopravu. Viac sa dočítate v článku...

9. 2. 2023

 

Medzinárodná konferencia SSCHE 2023 sa zameria na dekarbonizáciu priemyslu a nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja

Vytvorenie platformy pre transfer vedomostí medzi základnými piliermi technologického pokroku, akadémiou, priemyslom a legislatívou je cieľom 49. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SSCHE 2023, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU 15. – 18. mája 2023 v hoteli SOREA Hutník v Tatranských Matliaroch. Hlavnými tematickými celkami slovenskej priemyselnej sekcie konferencie budú „Dekarbonizácia priemyslu" a „Nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja". Viac nájdete v článku...

14. 2. 2023

 

Poľský Gaz-System napreduje s výstavbou jednotlivých častí LNG terminálu v Gdanskom zálive

Poľský prevádzkovateľ plynárenskej infraštruktúry Gaz-System napreduje na mori aj na súši s výstavbou jednotlivých častí plánovaného projektu dovozného LNG terminálu v Gdanskom zálive. Druhé poľské importné zariadenie, na rozdiel od pevného terminálu vo Swinoujscii, bude využívať plávajúcu skladovaciu a regasifikačnú jednotku (FSRU) a stane sa tak prvým svojho druhu v krajine. Téme sa venuje článok...

13. 2. 2023

 

Dramatické rozdiely v predpovediach európskych cien plynu komplikujú plánovanie vládam aj firmám

Dramatické rozdiely v predpovediach cien plynu v Európe v tomto roku spôsobili, že spoločnosti a vlády zápasia s plánovaním ďalších krokov a rozhodnutí, vzhľadom na pretrvávajúce neistoty týkajúce sa ekonomického výhľadu od rýchlosti oživenia čínskej ekonomiky až po vplyv vojny na Ukrajine. Ide najmä o rozsah prideľovania palivových dotácií a rozhodnutia rôznych sektorov o obnovení výroby. Viac prináša článok...

3. 2. 2023

 

LNG terminálov môže byť nakoniec priveľa, môžu však slúžiť ako poistka proti vydieraniu a nepredvídaným udalostiam

Nemecko dokončuje výstavbu tretieho plávajúceho LNG terminálu v Brunsbütteli neďaleko Hamburgu. Keď vstúpi do prevádzky, spolu so zariadeniami vo Wilhelmshavene a Lubmine môže do Nemecka priviesť 30 bcm plynu, čo zodpovedá viac než polovici kapacity Nord Streamu 1. Hoci podľa niektorých názorov môže byť po dokončení všetkých plánovaných projektov terminálov priveľa, môžu byť poistkou proti vydieraniu a nepredvídaným udalostiam. Viac sa dozviete z článku...

7. 2. 2023

 

Equinor chce vyvážený energetický prechod, jeho ťažba uhľovodíkov bude aj na konci dekády na súčasnej úrovni

Nórska štátom kontrolovaná spoločnosť Equinor chce byť vedúcou spoločnosťou energetického prechodu. Ten musí byť podľa spoločnosti vyvážený a ťažba uhľovodíkov bude naďalej zohrávať svoju úlohu. V prípade Equinoru zostane aj na konci dekády na súčasnej úrovni. Viac prináša článok...

13. 2. 2023

 

Deväť členských štátov EÚ vrátane SR vyzvalo EK, aby zahrnula nízkouhlíkový vodík z jadra do cieľov EÚ pre obnoviteľný vodík

Deväť členských štátov EÚ – Francúzsko, Rumunsko, Bulharsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko a Česko – vyzvalo Európsku komisiu, aby zahrnula nízkouhlíkový vodík vyrobený z jadrovej elektriny do cieľov EÚ pre obnoviteľný vodík. Urobili tak v liste exekutíve Európskej únie. Viac prináša článok...

6. 2. 2023

 

Vývoz plynu z Alžírska do Európy sa v roku 2022 znížil, jeho energetické vzťahy s Talianskom sa posilnili

Alžírsko by sa po znížení dodávok ruského plynu do Európy malo stať jedným z hlavných zdrojov jeho dovozu do EÚ. Toky alžírskeho plynu do Európy však v roku 2022 klesli o približne 6 bcm, na 44 bcm. Podľa portálu spglobal.com boli nižší vývoz LNG na starý kontinent a znížený export do Španielska len čiastočne kompenzované upevňujúcimi sa energetickými vzťahmi s Talianskom. Viac sa dočítate v článku...

7. 2. 2023

 

BP začala hľadať nové ložiská plynu hlboko pod dnom Kaspického mora, nájsť kupcov pre nové objemy nebude problém

Britská ropná a plynárenská spoločnosť BP začala vŕtať dva nové prieskumné vrty, ktorých cieľom je hľadanie ložísk zemného plynu hlboko pod dnom Kaspického mora. Keďže firma začala s prieskumom pred uzavretím dohody o vlastníctve nájdeného plynu a bez záruky návratnosti nákladov, konzorcium vrátane BP je zrejme presvedčené o objave významných zásob plynu. Viac nájdete v článku...

8. 2. 2023

 

Francúzsko, Nemecko a Španielsko sa opäť sporia o zahrnutie vodíka z jadra do cieľov EÚ pre obnoviteľný vodík

Medzi Francúzskom, Nemeckom a Španielskom vypukol nový spor o zahrnutie nízkouhlíkového vodíka vyrobeného z jadrovej elektriny do legislatívnych cieľov EÚ pre obnoviteľný vodík. Francúzsko rozhnevala nedostatočná podpora Berlína a Madridu pre takéto riešenie. Téme sa venuje článok...

10. 2. 2023

Deväť členských štátov EÚ vrátane SR vyzvalo EK, aby zahrnula nízkouhlíkový vodík z jadra do cieľov EÚ pre obnoviteľný vodík
Deväť členských štátov EÚ – Francúzsko, Rumunsko, Bulharsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko a Česko – vyzvalo Európsku komisiu, aby zahrnula nízkouhlíkový vodík vyrobený z jadrovej elektriny do cieľov EÚ pre obnoviteľný vodík. Urobili tak v liste exekutíve Európskej únie. Viac prináša článok...
6. 2. 2023 

Francúzsko, Nemecko a Španielsko sa opäť sporia o zahrnutie vodíka z jadra do cieľov EÚ pre obnoviteľný vodík
Medzi Francúzskom, Nemeckom a Španielskom vypukol nový spor o zahrnutie nízkouhlíkového vodíka vyrobeného z jadrovej elektriny do legislatívnych cieľov EÚ pre obnoviteľný vodík. Francúzsko rozhnevala nedostatočná podpora Berlína a Madridu pre takéto riešenie. Téme sa venuje článok...
10. 2. 2023 Deväť členských štátov EÚ vrátane SR vyzvalo EK, aby zahrnula nízkouhlíkový vodík z jadra do cieľov EÚ pre obnoviteľný vodík
Deväť členských štátov EÚ – Francúzsko, Rumunsko, Bulharsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko a Česko – vyzvalo Európsku komisiu, aby zahrnula nízkouhlíkový vodík vyrobený z jadrovej elektriny do cieľov EÚ pre obnoviteľný vodík. Urobili tak v liste exekutíve Európskej únie. Viac prináša článok...
6. 2. 2023