NEWSLETTER 15/22

 
 
 

Milí čitatelia,

blíži sa september a s ním aj tradičná jesenná konferenčná sezóna. Slovenský plynárenský a naftový zväz zvoláva Snem a spoluorganizuje Stredoeurópsky plynárenský kongres, ktorého hlavnou témou bude posilnenie energetickej bezpečnosti ako reakcia na konflikt na Ukrajine. Verím, že vás jeho odborný program zaujme. V dnešnom vydaní newslettera neobídeme ani ďalšie aktuálne témy v plynárenstve, dodávky LNG na Slovensko, dramatický rast cien, novú CNG stanicu na R1, či vývoj projektu H2 Pilot s testovaním vodíka v distribučnej sieti.

Želám príjemné čítanie

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

Stredoeurópsky plynárenský kongres

Energetická bezpečnosť, ako aj odpovede na otázky, z akých zdrojov nahradiť dodávky ruského plynu, akú budúcnosť má zemný plyn v Európe, či ako ho môže nahradiť napríklad vodík, budú témami Stredoeurópskeho plynárenského kongresu, ktorý sa uskutoční 22. a 23. septembra 2022  v bratislavskom hoteli Sheraton. SPNZ ho organizuje pri príležitosti dvoch významných plynárenských jubileí, 100 rokov od nálezu zemného plynu na slovenskom území a 50. výročia tranzitu zemného plynu cez SR. Medzi prednášajúcimi budú zástupcovia vlád krajín V4, orgánov EÚ, plynárenských spoločností zo Slovenska aj zo zahraničia a ďalší odborníci z plynárenského sektora. Program a ďalšie potrebné informácie o podujatí nájdete na webovom sídle kongresu.

23. 8. 2022

 

X. Snem Slovenského plynárenského a naftového zväzu

Rada Slovenského plynárenského a naftového zväzu v súlade s čl. 8 , bod 8.3  Stanov SPNZ zvoláva X. Snem Slovenského plynárenského a naftového zväzu dňa 21. septembra 2022 v Bratislave. Pozvánku s programom jubilejného snemu SPNZ nájdete tu, prihlášku tu.

23. 8. 2022

 

Do Chorvátska dorazil ďalší tanker s LNG pre Slovensko, SPP pokračuje v prípravách na zimu

Do Chorvátska dorazil ďalší tanker s LNG, ktorý SPP nakupuje už od začiatku tohto roka s cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť, nezávislosť a diverzifikáciu dodávok plynu na Slovensko. SPP zároveň pokračuje vo vtláčaní plynu do zásobníkov, pričom súčasný objem zásob radí Slovensko medzi najlepšie pripravené krajiny v Európe. K ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti dodávok môžu SPP od októbra prispieť dodávky plynu z Talianska, pre ktoré SPP zabezpečil ročnú prepravnú kapacitu. Viec prináša článok...

18. 8. 2022

 

Testovanie zmesi zemného plynu s 10 % vodíka v Blatnej na Ostrove v rámci projektu H2Pilot má za sebou prvú úspešnú polovicu

Primiešanie 10 % vodíka do distribuovaného plynu nemá negatívny vplyv na bezpečnosť, spoľahlivosť a štandardnú prevádzku plynárenských zariadení a bežných odberných plynových zariadení a spotrebičov. Po polovici terénneho testu spočívajúcom v primiešavaní 10 % vodíka do zemného plynu v obci Blatná na Ostrove, ktorý je vyvrcholením projektu H2Pilot, to uviedla spoločnosť SPP – distribúcia. Téme sa venoval článok...

12. 8. 2022

 

SPP CNG prináša motoristom možnosť tankovať CNG už aj na ceste R1 pri Nitre

Motoristi môžu od 15. augusta 2022 tankovať CNG aj v oboch smeroch rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na novovybudovaných odpočívadlách Pohranice Sever a Juh pri Nitre. CNG im bude k dispozícii, popri klasických palivách, na nových čerpacích staniciach spoločnosti Slovnaft. Dodávateľom stlačeného zemného plynu pre tieto čerpacie stanice je SPP CNG. Viac sa dočítate v článku...

16. 8. 2022

 

MH podporí modernizáciu bioplyniek a ich premenu na biometánové stanice peniazmi z Plánu obnovy

Majitelia bioplynových staníc budú môcť využiť financie z Plánu obnovy a odolnosti SR na modernizáciu staníc alebo ich transformáciu na biometánové stanice. Vyplýva to z Výzvy zameranej na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice, ktorú 3. augusta 2022 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR. Jej celková alokácia je 20.000.000 eur. Viac nájdete v článku...

4. 8. 2022

 

Monitoring energetickej legislatívy a envirolegislatívy za júl 2022

Prijatie rozsiahlej novely Zákona o energetike a Zákona o regulácii, na základe ktorej dochádza k zásadným zmenám na energetickom trhu, zverejnenie výzvy Envirofondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti či vyhlásenie výzvy MH SR na podporu modernizácie alebo transformácie existujúcich bioplynových staníc. Aj týmto témam sa advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNER venovala v aktuálnom Monitoringu energetickej legislatívy a envirolegislatívy...

26. 8. 2022 

 

Gazprom tvrdí, že sankciám čelia aj ďalšie plynové turbíny Nord Streamu 1, v stanici Portovaja je údajne funkčná len jedna

Riziko dosahu sankcií súvisiacich s údržbou kľúčových plynových turbín plynovodu Nord Stream 1 sa týka aj ďalších troch, ktoré v súčasnosti čakajú na generálnu opravu. Podľa portálu spglobal.com to uviedla ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom s tým, že v kompresorovej stanici Portovaja funguje len jedna turbína. Viac prináša článok...

5. 8. 2022

 

Ako sa bude Gazpromu dariť bez jeho najvýnosnejšieho trhu?

Budúcnosť ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom čelí rastúcej neistote, keďže Európa sa snaží znížiť svoju závislosť od ruského plynu. Ruský monopolný exportér potrubného plynu síce vlastní najväčšie zásoby na svete, ale strata jedného z jeho najväčších trhov by mohla ovplyvniť jeho ziskovosť. Podľa niektorých analytikov dokonca spoločnosť „aktívne ničí“ svoj vlastný trh. Viac nájdete v článku...

9. 8. 2022

 

Predaj Gazpromu mimo krajín SNŠ sa v prvej polovici augusta mierne zvýšil, medziročne je však výrazne nižší

Predaj plynu ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom mimo krajín bývalého Sovietskeho zväzu sa v prvých 15 augustových dňoch mierne zvýšil z júlových miním na priemerných 213 miliónov m3/deň. Vyplýva to z analýzy údajov zverejnených ruskou plynárenskou skupinou, o ktorej sa viac dozviete z článku...

17. 8. 2022

 

Európe môže túto zimu chýbať plyn, v prípade nízkych teplôt či ďalšieho zníženia tokov z Ruska nemusia stačiť ani plné zásobníky

Európe môže túto zimu chýbať zemný plyn. Pre portál spglobal.com to uviedli zdroje z obchodného prostredia, podľa ktorých v prípade chladnej zimy alebo ďalšieho zníženia ruských dodávok nemusia postačovať ani naplnené zásobníky. Téme sa venoval článok...

15. 8. 2022

 

EÚ musí stanoviť jasné usmernenia o budúcej úlohe plynu, hovorí regionálny koordinátor IGU pre Európu

Tvorcovia politiky Európskej únie sa musia pri mapovaní cesty zo súčasnej energetickej krízy vyhnúť protichodným a nerozumným prognózam o budúcej úlohe zemného plynu. Pre magazín Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) Global Voice of Gas (GVG) to povedal nastupujúci regionálny koordinátor IGU pre Európu Didier Holleaux. Viac sa dozviete z článku...

18. 8. 2022

 

Nové plynovodné prepojenie medzi Španielskom a Francúzskom by mohlo byť v prevádzke do 8-9 mesiacov, podporil ho aj O. Scholz

Nové plynovodné prepojenie spájajúce Španielsko a Francúzsko by mohlo byť pripravené na prevádzku do ôsmich alebo deviatich mesiacov, uviedla v piatok španielska ministerka energetiky Teresa Riberaová. Projekt, vzhľadom na jeho možný prínos pre strednú Európu, podporil aj nemecký kancelár Olaf Scholz. Viac prináša článok...

12. 8. 2022

 

Ako by Holanďania mohli prispieť k záchrane Európy

Obdobie potrebné na realizáciu energetickej transformácie by Európe mohol pomôcť preklenúť aj plyn z holandského poľa Groningen obsahujúce jedny z najväčších svetových zásob zemného plynu – približne 450 bcm vyťažiteľného plynu. To predstavuje takmer trojročný objem európskeho dovozu plynu z Ruska. Téme sa venoval článok...

8. 8. 2022

 

Zabezpečenie dostatočných objemov LNG je pre Európu rovnako dôležité ako rozširovanie infraštruktúry pre jeho dovoz

Úsilie krajín v celej Európe o inštaláciu nových zariadení na dovoz LNG v rekordnom čase naďalej naberá na tempe, pričom plávajúce skladovacie a splyňovacie jednotky sú teraz zabezpečené na nasadenie v mnohých štátoch EÚ. V najbližších rokoch by ich mohlo pribudnúť až 25. Podľa analytikov a odborníkov zo sektora však bude rovnako dôležité, aby si Európa dokázala zabezpečiť dostatočné objemy LNG. Viac sa dočítate v článku...

11. 8. 2022

 

Prečo Alžírsko nedokáže vyriešiť európske problémy s plynom?

Alžírsko je jedným z hlavných dodávateľov zemného plynu do Európy. Nepredstavuje však najlepšie riešenie európskych potrieb v oblasti plynu z dôvodu vlastných obmedzení, nejednoznačného postoja a zložitého a neprehľadného rozhodovania, tvrdí generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Qamar Energy so sídlom v Dubaji Robin Mills. Viac nájdete v článku...

19. 8. 2022 

 

Ázijský dovoz LNG za sedem mesiacov roka 2022 klesol medziročne o 6 %, európsky vzrástol o 56 %

Cena spotového LNG v Ázii sa minulý týždeň vyšplhala na doteraz najvyššiu úroveň v tomto roku, no klesajúci dopyt v regióne s najvyššou spotrebou ukazuje, že trh je stále poháňaný najmä európskou ruskou plynovou krízou. Dokazujú to aj údaje spoločnosti Kpler, podľa ktorých dovoz LNG do Ázie za prvých sedem mesiacov aktuálneho roka klesol o vyše 6 %, zatiaľ čo európsky vzrástol o viac ako 56 %. Téme sa venoval článok...

1. 8. 2022