NEWSLETTER 10/22

 
 
 

Milí čitatelia,

Európska komisia predstavila plán zníženia závislosti na dovoze ruského plynu. Malo by sa to udiať do roku 2027. Tým otvorila možnosti investovania, hoci obmedzeného, aj do plynovej infraštruktúry ako sú LNG terminály a prepojenia medzi nimi a vnútrozemskými krajinami. O dovoz plynu do Európy sa už zaujímajú všetci dôležití hráči na poli LNG. Uvidíme do akej miery sa tieto zámery aj zrealizujú. V newslettri sa dočítate aj o meste Martin, ktoré má ako jediné na Slovensku celú MHD riešenú na báze plynovej mobility a nájdete aj pozvánku na konferenciu SPNZ Bezpečnostné, technické a obchodné výzvy slovenského plynárenstva v júni v Žiline.

Želám príjemné čítanie, 

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

 

Konferencia SPNZ „Bezpečnostné, technické a obchodné výzvy slovenského plynárenstva“

Aktuálna situácia slovenského plynárenstva, vodík, obchodovanie s plynom, technické riešenia, biometán či metánové emisie budú patriť medzi témy konferencie SPNZ „Bezpečnostné, technické a obchodné výzvy slovenského plynárenstva“, ktorá sa bude konať 16. - 17.6. 2022 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Vystúpia na nej poprední odborníci a zástupcovia firiem z plynárenského sektora zo Slovenska aj Českej republiky. Pozvánku a prihlášku na podujatie nájdete tu... 

23. 5. 2022

 

Verejnú dopravu na báze CNG môžeme odporučiť aj iným mestám

Martin patrí k mestám, ktoré majú verejnú dopravu v plnej miere pokrytú alternatívnym palivom, stlačeným zemným plynom (CNG). Doterajšie skúsenosti s plynovou mobilitou v Martine sú výborné a o iných ako zelených pohonoch neuvažujú ani do budúcnosti. Konateľ Dopravného podniku mesta Martin Ján Slamka o tom hovoril v plynárenskom podcaste Otvorene o plyne...

20. 5. 2022

 

Monitoring energetickej legislatívy a envirolegislatívy za apríl 2022

Oznámenie SEPS, že od 1. júna 2022 dôjde k navýšeniu kapacity na pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny z OZE do elektrizačnej sústavy SR, sprievodcu Zimným energetickým balíčkom, informáciu o vyhodnocovaní MPK k návrhu nového Zákona o ochrane ovzdušia a mnohé iné témy si všímal aktuálny Monitoring energetickej legislatívy a envirolegislatívy za apríl 2022...

18. 5. 2022

 

Európska komisia predstavila REPowerEU, plán na ukončenie závislosti EÚ od ruských energií

Vytvorenie platformy pre spoločný nákup zemného plynu, LNG a vodíka z neruských zdrojov, vyššie ciele na rozšírenie obnoviteľnej energie, ako aj pri znižovaní spotreby energie sú hlavnými bodmi plánu na ukončenie závislosti Európskej únie (EÚ) od ruských energií do roku 2027, REPowerEU, ktorý predstavila Európska komisia. Viac sa dočítate v článku...

18. 5. 2022

 

Zásobníky v EÚ majú byť do 1. 11. zaplnené aspoň na 85 %, v krajinách s vyššou skladovacou kapacitou na 35 % ročnej spotreby za 5 rokov

Vyjednávači Európskej únie sa dohodli na povinných záväzkoch členských krajín v oblasti skladovania plynu. Zásobníky v EÚ majú byť podľa dohody do 1. novembra 2022 zaplnené aspoň na 85 %. V prípade krajín s vyššou skladovacou kapacitou vrátane Slovenska sa povinnosť obmedzí na 35 % ročnej spotreby plynu v krajine za posledných päť rokov. Viac sa dozviete z článku...

20.5. 2022

 

Veľkí západoeurópski nákupcovia ruského plynu si zakladajú účty v Gazprombank

Veľké západoeurópske spoločnosti, ktoré nakupujú ruský zemný plyn, si zakladajú účty v Gazprombank v súlade s schémou, stanovenou dekrétom ruského prezidenta Vladimira Putina z 31. marca, ktorá predpokladá platbu za dodávky plynu v rubľoch. Takéto rozhodnutie oznámili napríklad nemecká RWE a talianska Eni. Francúzska Engie zase vyhlásila, že s ruským Gazpromom uzavrela dohodu. Viac nájdete v článku...

17. 5. 2022

 

Nominácie na tranzit ruského plynu cez Ukrajinu na vstupnom bode Sochranovka klesli na nulu

Nominácie na tranzit ruského plynu cez Ukrajinu na vstupnom bode Sochranovka na 11. mája klesli na nulu, ukázali údaje ukrajinského prevádzkovateľa plynovodu GTSOU. Ukrajina oznámila, že pozastaví toky plynu cez tranzitný bod, cez ktorý smeruje takmer tretina dodávok ruského plynu paliva do Európy a GTSOU vyhlásil force majeure. Viac sa dozviete z článku...

11. 5. 2022

 

Toky ruského plynu do Európy v apríli klesli

Fyzické toky ruského plynu do Európy v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesli, boli však vyššie ako januári a februári. Vývoz ruského potrubného plynu do Európy cez štyri hlavné koridory minulý mesiac dosiahol celkovo 8,27 bcm, kým v marci to bolo 9,79 bcm. Viac nájdete v článku...

6. 5. 2022

 

Zásobníky plynu v Európe sa plnia rýchlejšie ako zvyčajne

Zásobníky plynu v Európe sa plnia rýchlejšie ako zvyčajne, pretože mimoriadne vysoké ceny odrádzajú od neesenciálnej spotreby a podporujú maximálny dovoz paliva cez plynovody a v podobe skvapalneného zemného plynu. Zásoby plynu v EÚ a UK sa podľa odhadov GIE k 1. máju vyšplhali na 380 TWh. Téme sa venoval článok...

5. 5. 2022

 

Spoločný nákup plynu nepredstavuje rýchle riešenie krízy dodávok v Európe

Plán Európskej únie o spoločnom nákupe plynu členskými krajinami by mohol maximalizovať dodávky a zabezpečiť lepšie zmluvné podmienky v nadchádzajúcich rokoch, ale je nepravdepodobné, že pomôže v prípade náhleho prerušenia dodávok, uviedli analytici a predstavitelia EÚ. Ich argumenty prináša článok...

12. 5. 2022

 

Európa je aktuálne kľúčovou hnacou silou globálneho dopytu po LNG, v budúcich rokoch však oň bude bojovať s Áziou

Už viac ako šesť mesiacov je Európa kľúčovou hnacou silou globálneho dopytu po skvapalnenom zemnom plyne (LNG), keďže sa snaží čo najskôr nahradiť čo najviac ruských dodávok plynu. Od energetickej krízy na jeseň minulého roka Európa vytlačila z tejto pozície Áziu a už nie je „trhom poslednej inštancie“ pre náklad LNG. Viac sa dočítate v článku...

19. 5. 2022

 

Balkán hľadá alternatívnych dodávateľov plynu, možnosti Azerbajdžanu sú limitované

Koncom minulého mesiaca Moskva zastavila vývoz plynu do dvoch „nie priateľských krajín“, ktoré odmietli platbu v rubľoch, teda do Bulharska a Poľska. Balkán v tejto situácii hľadá alternatívnych dodávateľov. Vysoko v užšom výbere je Azerbajdžan. Na otázku, či môže táto krajina dodávať relevantné objemy a kedy sa pokúsil odpovedať článok...

9. 5. 2022

 

Africkí producenti chcú dodávať plyn do Európy, potrebujú však vyriešiť viacero problémov

Africké krajiny dúfajú, že zvýšia svoj vývoz zemného plynu do Európskej únie po tom, ako sa EÚ zaviazala znížiť svoju závislosť od ruských dodávok po invázii na Ukrajinu. Analytici aj odborníci zo sektora však pripomínajú, že logistické, kapacitné a iné problémy afrických producentov neumožňujú v krátkodobom horizonte ruský plyn nahradiť. Téme sa venoval článok...

17. 5. 2022