NEWSLETTER 18/21

 
 
 

Milí čitatelia,

som rád, že vám môžeme v dnešnom newsletteri ponúknuť viac článkov ako obvykle. Jesenná konferencia SPNZ priniesla viacero zaujímavých diskusií a tém z domáceho diania v plynárenstva, z vplyvu balíčka Fit for 55 na odvetvie, pohľady na aktuálny vývoj cien. V zahraničí vidno akési dve reality. Jednou sú politické vyhlásenia, ktoré zemnému plynu a plynárenstvu neprajú. Druhú tvorí reálny život, kde si napríklad firmy i mnohé štáty uvedomujú, že bez plynu možno len ťažko a s vysokými nákladmi splniť klimatické ciele.

Želám vám zaujímavé čítanie,

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

T. Malatinský: Slovenské plynárenstvo nestojí na mieste, ale sa intenzívne rozvíja

Slovenské plynárenstvo – jedno z kľúčových odvetví slovenského hospodárstva, ktoré už 165 rokov spoľahlivo slúži verejnosti – nestojí na mieste, ale sa intenzívne rozvíja. Na prahu tretej plynárenskej revolúcie zodpovedne pristupuje k environmentálnym výzvam súčasnosti a dokáže prispieť k plneniu klimatických cieľov EÚ. V otváracom prejave Jesennej konferencie Slovenského plynárenského a naftového zväzu to povedal jeho prezident Tomáš Malatinský. Viac sa dočítate v článku...

16. 9. 2021

 

A. Stegher: Zemný plyn a ďalšie plyny môžu riešiť prístup k energii, sociálno-ekonomický rozvoj, udržateľnosť a ochranu životného prostredia

Zemný plyn spolu s rastúcim portfóliom dekarbonizovaných a obnoviteľných plynov môže byť riešením otázok prístupu k energii, sociálno-ekonomického rozvoja, udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Na Jesennej konferencii SPNZ to povedal viceprezident Medzinárodnej plynárenskej únie Andrea Stegher. Viac o jeho pohľade na súčasné a budúce výzvy pre plynárenstvo nájdete  v článku...

16. 9. 2021

 

Pre krajiny V4 je dôležité prepájanie plynárenských systémov, plyn ako prechodné palivo, aj princíp technologickej neutrality

Otázky bezpečnosti dodávok plynu a spolupráca stredoeurópskych krajín pri prepájaní plynárenských systémov, postavenie plynu ako prechodného paliva, príliš ambiciózne ciele EÚ, rozpory medzi stanoviskami jej predstaviteľov a reálnymi krokmi či dôležitosť zachovania princípu technologickej neutrality patrili medzi témy, na ktorých sa zhodli predstavitelia energetiky z krajín V4 v panelovej diskusii na Jesennej konferencii SPNZ. Viac o ich názoroch prináša článok...

16. 9. 2021

 

R. Ňukovič: Eustream verí zemnému plynu a chce sa stať lídrom v pripravenosti na vodík

Zemný plyn tu má svoje miesto ešte minimálne dvadsať rokov ako technológia, ktorá môže pomôcť v boji s globálnym otepľovaním. Na tradičnej Jesennej konferencii SPNZ to povedal Rastislav Ňukovič, generálny riaditeľ spoločnosti Eustream, ktorá sa chce stať lídrom v pripravenosti na vodík a v tejto súvislosti testuje jeho využitie v praxi a zapája sa do medzinárodných vodíkových projektov. Viac sa dozviete z článku...

19. 9. 2021

 

M. Bartošovič: Nedostatok plynu na svetových trhoch mohlo spôsobiť aj obmedzenie financovania prieskumu a ťažby

Nedostatok plynu na svetových trhoch, ktoré mohlo spôsobiť aj obmedzenie financovania prieskumu a ťažby, má vplyv aj na naplnenosť zásobníkov, ktorá je nižšia než po minulé roky. Tohtoročná vtlačná sezóna sa vyznačovala striedaním vtláčania a ťažby zo zásobníkov, ktorú podporovali vysoké ceny zemného plynu. Na Jesennej konferencii SPNZ to povedal generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA a.s., Martin Bartošovič. Viac nájdete v článku...

23. 9. 2021

 

K. Galek: Pri podpore alternatívnych palív je dôležitá technologická neutralita, prioritou je podpora infraštruktúry

Pri podpore alternatívnych palív je dôležitý princíp technologickej neutrality. Prioritou by mala byť predovšetkým podpora infraštruktúry vrátane CNG a LNG. Na tradičnej Jesennej konferencii SPNZ to povedal štátny tajomník MH SR Karol Galek. Viac sa dočítate v článku...

22. 9. 2021

 

SPNZ a SBA chcú podporiť rozvoj biometánu pre potreby plynárenstva a dopravy

Slovenský plynárenský a naftový zväz a Slovenská bioplynová asociácia podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Cieľom je podpora produkcie a využitia bioplynu, biometánu v doprave a v plynárenstve. Predmetom Memoranda je aj identifikácia technických a legislatívnych bariér brániacich lepšiemu využívaniu bioplynu a biometánu v praxi, či spolupráca pri pripomienkovaní a tvorbe relevantných právnych rámcov a vykonávajúcej legislatívy. Viac informácií nájdete v článku...

20. 9. 2021

 

Plynárenské spoločnosti predstavili projekt stredoeurópskeho vodíkového koridoru – Central European Hydrogen Corridor

Štyri popredné stredoeurópske plynárenské spoločnosti spojili sily, aby rozvíjali nový stredoeurópsky vodíkový koridor. Ich spoločná iniciatíva Central European Hydrogen Corridor sa zameriava na rozvoj vodíkovej „diaľnice“ v strednej Európe, ktorá bude slúžiť na prepravu vodíka z perspektívnych produkčných oblastí na Ukrajine. Viac o iniciatíve sa dočítate v článku...

23.9. 2021

 

EP Infrastructure, EUSTREAM, NAFTA a RWE podpísali memorandum o rozvoji modrého vodíka na Slovensku

Spoločnosti EP Infrastructure (EPIF), EUSTREAM, NAFTA a RWE Supply & Trading chcú spoločne preskúmať možnosti rozvoja najmodernejších zariadení na výrobu modrého vodíka na východe Slovenska. Za týmto účelom podpísali memorandum o spoločnom postupe. RWE Supply & Trading by mohla odoberať a dovážať vyrobený vodík do Nemecka a na ďalšie kľúčové trhy RWE v západnej Európe. Viac informácií prináša článok...

24. 9. 2021

 

Monitoring energetickej legislatívy za august 2021

Novelu cenovej vyhlášky v elektroenergetike, ktorá reagovala na povinný repowering, resp. prolongáciu podpory, zavedený nedávnou novelou Zákona o podpore OZE či možnosť registrácie žiadostí o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II. Tieto a ďalšie témy si všíma aktuálny Monitoring energetickej legislatívy...

17. 9. 2021 

 

Ceny plynu strmo rastú

Dňa 14. septembra prekonala cena kalendárneho produktu NCG na nasledovný rok, ktorým je v súčasnosti CAL22, prvý krát od 16. júla 2008 úroveň 40 EUR/MWh. Deň na to, 15. septembra, dosiahol CAL22 svoje historické maximum, keď sa okolo poludnia predával na burze EEX za 44,15 EUR/MWh. Jeho zúčtovacia cena skončila nakoniec popoludní na 42,231 EUR/MWh. Vývoj na svetových trhoch sledovala analýza...

17. 9. 2021

 

IEA vyzvala Rusko, aby dodávalo do Európy viac zemného plynu a ukázalo, že je spoľahlivým dodávateľom

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vyzvala Rusko, aby dodávalo do Európy viac zemného plynu, pričom uviedla, že energetická kríza je pre krajinu príležitosťou ukázať, že je „spoľahlivým dodávateľom“. Rusko plní svoje zmluvné záväzky na dodávku plynu do Európy, ale jeho vývoz na kontinent je stále nižší oproti úrovni z roku 2019, pred globálnou pandémiou, uviedla IEA. Viac ruského plynu by podľa nej pomohlo Európe posilniť zásoby pred zimou. Téme sa venoval článok...

21. 9. 2021

 

Naplnenosť európskych zásobníkov je pred zimnou sezónou na najnižšej úrovni za najmenej 10 rokov

Naplnenosť európskych zásobníkov plynu je pred zimnou vykurovacou sezónou na najnižšej úrovni za posledných najmenej 10 rokov, čo zvyšuje riziko ďalšieho nárastu cien z už rekordne vysokých úrovní. V európskych krajinách a Spojenom kráľovstve sú aktuálne zaplnené zhruba na 72 %, v porovnaní s 94 % v rovnakom čase minulého roku a priemernými 85 % za poslednú dekádu. Viac prináša článok...

23. 9. 2021

 

Nemecký regulátor schválil účasť poľského PGNiG-u v procese certifikácie plynovodu Nord Stream 2

Poľská štátom kontrolovaná plynárenská spoločnosť PGNiG oznámila, že nemecký sieťový regulátor Bundesnetzagentur schválil jej účasť v procese certifikácie plynovodu Nord Stream 2. Viac informácií o tomto rozhodnutí nájdete v článku...

27. 9. 2021

 

Prieskum: Nemci považujú plynné zdroje za najlepší doplnok k OZE, 61 % si vie predstaviť výrobu vodíka zo zemného plynu

Nemci považujú plynné zdroje energie za najlepší doplnok k obnoviteľným zdrojom. Vyplýva to to z prieskumu agentúry Forsa, ktorý zverejnila nemecká iniciatíva nemeckého plynárenského priemyslu Zukunft Gas pri príležitosti výročnej plynárenskej konferencie organizovanej denníkom Handelsblatt. Iniciatíva v tejto súvislosti požaduje väčšiu technologickú otvorenosť, najmä pokiaľ ide o vodík. Názory z prieskume prezentuje článok...

24. 9. 2021 

 

Sen o klimatickej neutralite potrebuje plyn, tvrdí šéf Wintershall Dea

Európske klimatické ciele je potrebné dosiahnuť, v tomto ohľade nie sú žiadne „ak“, „a“ alebo „ale“. Prechod z uhlia na zemný plyn pri výrobe elektriny bol veľkým krokom vpred. Čísla však tiež ukazujú, že stále potrebujeme zemný plyn na spustenie ďalšej fázy energetickej transformácie. Tvrdí to šéf spoločnosti Wintershall Dea Mario Mehren. Viac sa dočítate v článku...

22. 9. 2021