NEWSLETTER 13/21

 
 
 

Milí čitatelia,

v posledných týždňoch sa v rámci Slovenského plynárenského a naftového zväzu podarilo zorganizovať viacero podujatí, kde sa už aj prezenčne hovorilo o budúcnosti plynárenstva. Pre naše odvetvie bude v najbližších rokoch určujúci nielen zemný plyn, ale aj vodík, biometán, či iné dekarbonizované plyny. O ich podpore by sme sa mali viac dozvedieť aj z pripravovanej letnej legislatívnej iniciatíve EK "Fit for 55", ktorú zverejní v polovici júla. Tieto témy dominujú vo výbere článkov a informáciií v prvom letnom vydaní newslettera.

Želám vám zaujímavé čítanie, 

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

Zemný plyn môže pomôcť SR aj EÚ splniť ambiciózne environmentálne ciele, zhodli sa odborníci na kolokviu SPNZ

Zemný plyn môže pomôcť Slovensku aj Európskej únii splniť ambiciózne environmentálne ciele. V prípade nesprávneho nastavenia budúceho energetického mixu a skončenia podpory plynárenstva je tu riziko neudržateľnej európskej energetickej politiky či sociálne neakceptovateľných vysokých cien elektriny, pričom environmentálne predstavy sa nenaplnia. Viac o názoroch odborníkov, ktoré zazneli na kolokviu SPNZ „Prevádzková spoľahlivosť významných potrubných systémov SR plyn, ropa, voda“ sa dozviete z článku...

14. 6. 2021

 

M. Pitorák: Podpora z PO a smernica o OZE môžu naštartovať trh s biometánom, MH pripravuje prvé výzvy v roku 2022

Finančná podpora z Plánu obnovy (PO) a smernica o obnoviteľných zdrojoch môžu naštartovať rozvoj trhu s biometánom na Slovensku. V rámci webinára Slovenského plynárenského a naftového zväzu „Podpora biometánu“ to uviedol riaditeľ odboru palív a energetiky sekcie energetiky na Ministerstve hospodárstva (MH) SR Martin Pitorák. Rezort chce v tejto súvislosti vyhlásiť prvé výzvy už v prvej polovici roka 2022. Viac sa dočítate v článku...

25. 6. 2021

 

J. Vopálenský: Výroba biometánu na Slovensku sa nerozbehne bez nastavenia schémy investičnej podpory

Výroba biometánu na Slovensku sa nerozbehne bez nastavenia schémy investičnej podpory upgradu bioplynových staníc na biometánové a výstavby nových biometánových staníc na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO). V rámci webinára Slovenského plynárenského a naftového zväzu „Podpora biometánu“ to uviedol vedúci rozvoja sieťového obchodu v SPP – distribúcia Jerguš Vopálenský. Ďalšie jeho návrhy pre rozvoj biometánu nájdete v článku...

28. 6. 2021

 

K. Galek: SR musí využiť možností, ktoré má, vrátane existujúcej plynárenskej infraštruktúry

Slovensko chce pri napĺňaní klimatických cieľov a investíciách do súvisiacej dekarbonizácie ísť postupnou cestou, nie skokovo, využiť popri OZE aj existujúcu plynárenskú infraštruktúru a zohľadniť danosti jednotlivých krajín, energetickú efektívnosť, ako aj problematiku energetickej chudoby a energetickej náročnosti priemyslu. Na webinári Euractivu „Obnoviteľné plyny: Kde je ich miesto v energetike do roku 2050?“ to povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek. Viac o jeho názoroch prináša článok...

18. 6. 2021 

 

J. Klepáč: Plynárenstvo v sektore vykurovania čakajú výzvy spojené s kúrením tuhým palivom a „mŕtvymi“ prípojkami

Sektor vykurovania patrí spolu s priemyslom medzi dve oblasti, v ktorých zemný plyn na Slovensku dominuje. Napriek tomu v ňom plynárenstvo čakajú veľké výzvy v súvislosti so značným počtom domácností, ktoré kúria tuhým palivom, ako aj nevyužitými plynovými prípojkami. Na konferencii VYKUROVANIE 2021 v Hornom Smokovci to povedal poradca prezídia SPNZ Ján Klepáč. Viac informácií o jeho vystúpení nájdete v článku...

21. 6. 2021

 

Nafta mala vlani zisk takmer 80 miliónov eur, pomohlo jej rozšírenie aktivít vo Veľkej Británii

Spoločnosť Nafta dosiahla v minulom roku zisk po zdanení vo výške 78,5 milióna eur. Aj napriek pandemickému roku sa slovenskému prevádzkovateľovi podzemných zásobníkov plynu podarilo medziročne zisk navýšiť o zhruba osem miliónov eur. Dôležitým míľnikom uplynulého roka bolo ďalšie rozšírenie aktivít spoločnosti do Veľkej Británie a upevnenie jej pozície na Ukrajine. Viac sa dočítate v článku...

24. 6. 2021

 

Vláda schválila vodíkovú stratégiu, SR bude využívať vodík tam, kde nie je možné využitie elektriny

Slovensko by malo vo svojich priemyselných odvetviach a vo verejnom živote využívať vodík ako nosič energie všade tam, kde priame využitie elektriny nie je možné alebo je nákladovo neefektívne, vyplýva z Národnej vodíkovej stratégie (NVS), ktorú slovenská vláda schválila s pripomienkou. Využívanie vodíka ako súčasti hospodárstva SR je celonárodným záujmom. Viac o prijatom dokumente prináša článok...

23. 6. 2021

 

Teploty nad 30 stupňov a  ceny zemného plynu nad 30 eurovou hranicou

Forwardové ceny zemného plynu, ale aj elektrickej energie sú na historických úrovniach akú sme videli v roku 2008. Ceny zemného plynu pre júl prelomili hranicu 30 €/MWh. Dodávka elektriny prekročila hranicu 80 €/MWh pre mesačný kontrakt. Denná cena elektriny na Slovensku sa približuje k sto eurovej hranici. Vysokým cenám pomáha podpriemerná produkcia elektriny z vetra. Vývoju na svetových trhoch sa venuje analýza...

25. 6. 2021

 

Balík „Fit for 55“ by mal podľa prvých návrhov zohľadňovať aj podpornú úlohu plynu

Európska komisia plánuje väčšiu podporu nízkouhlíkovým palivám vrátane nízkouhlíkového plynu a vodíku v rámci svojich reforiem Smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. Dekarbonizáciu plynu a reformu trhu s plynom však bude riešiť v samostatných legislatívnych návrhoch neskôr v tomto roku. Viac sa dozviete z článku...

22. 6. 2021

 

EÚ by mala predĺžiť podporu niektorých cezhraničných plynárenských projektov

Európska únia by mala predĺžiť podporu pre niektoré cezhraničné plynárenské projekty vrátane tých, ktoré budú prepravovať zemný plyn s primiešaným vodíkom. Vyplýva to z dohody ministrov energetiky členských krajín EÚ, ktorú dosiahli 11. júna v Bruseli. Stalo sa tak napriek tlaku Európskej komisie a 11 krajín vrátane Nemecka, Rakúska, Španielska či Holandska. Viac sa dočítate v článku...

14. 6. 2021

 

Zdržanie plynovodu Baltic Pipe môže viesť k nákupom ruského plynu Poľskom aj po roku 2022, tvrdia analytici

Prekvapujúce rozhodnutie Dánska zrušiť povolenie pre dánsky úsek plynovodu Baltic Pipe s kapacitou 10 miliárd m3 ročne, ktorý mal byť dokončený do októbra 2022, by mohlo viesť k tomu, že Poľsko zostane na trhu s ruským plynom aj po skončení dlhodobého kontraktu s Gazpromom. Tému analyzoval článok...

16. 6. 2021

 

Ak nebude NS2 spustený v tomto roku, Gazprom bude zrejme potrebovať ďalšiu ukrajinskú kapacitu, tvrdia experti

Prvá z dvoch liniek plynovodu Nord Stream 2 bola dokončená začiatkom júna a v súčasnosti sa realizujú aktivity pred jej uvedením do prevádzky. Toky plynu by cez ňu teoreticky mohli začať prúdiť do nasledujúcej zimy. Prípravné činnosti by však mohli oddialiť uvedenie plynovodu 2 do prevádzky. To by mohlo viesť ruskú, štátom kontrolovanú spoločnosť Gazprom k rezervácii ďalších kapacít cez Ukrajinu. Téme sa venuje článok...

24. 6. 2021