NEWSLETTER 10/21

 
 
 

Milí čitatelia,

v posledných dňoch potešila informácia ako sa v EÚ rozširuje sieť čerpacích staníc na CNG a LNG. Svojou troškou do nej prispelo aj Slovensko novými možnosti tankovania CNG na rýchlostnej ceste smerom do Dunajskej Stredy. Plynová mobilita má pri dekarbonizácii dopravy veľký potenciál a preto v tomto období netreba zaváhať. Aký je jej stav na Slovensku a čo robiť, aby sa jej pozícia zlepšila bude témou ďalšieho z webinárov, ktoré SPNZ organizuje pri príležitosti 165. výročia slovenského plynárenstva. V newslettri nájdete pozvánku aj na ďalšiu akciu, kolokvium o prevádzkovej bezpečnosti plynovodov v Žiline. Verím, že po viac ako roku sa opäť stretneme naživo vo väčšej plynárenskej pospolitosti.

Želám zaujímavé čítanie,

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

Webinár SPNZ „Podpora plynovej mobility“

Doprava patrí k segmentom, kde sa v posledných rokoch nedarí znižovať emisie skleníkových plynov. Podpora alternatívnych pohonov sa v posledných rokoch zúžila výhradne len na elektromobilitu. Plynová mobilita na báze CNG alebo LNG, biometánu či vodíka dokáže tiež produkovať minimálne alebo nulové emisie skleníkových plynov. Prečo sa jej na Slovensku nedarí tak ako v Česku, ako ju podporiť a ktoré smery a segmenty sú pre ňu perspektívne. Aj týmto otázkam sa bude venovať webinár SPNZ „Podpora plynovej mobility“ v piatok 28. mája 2021 od 9.00 do 11.30 h. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na...

17. 5. 2021

 

SPNZ pripravuje kolokvium venované prevádzkovej spoľahlivosti významných potrubných systémov

SPNZ pripravuje po ročnej prestávke kolokvium „Prevádzková spoľahlivosť významných potrubných systémov SR plyn, ropa, voda“. Uskutoční 15.-16. júna 2021 v Žiline. Tradičné podujatie sa bude niesť v znamení odborných prednášok slovenských i zahraničných hostí najmä z plynárenstva. Tohtoročnou novinkou bude samostatný blok venovaný biometánu. Nebudú chýbať ani témy znižovania metánových emisii v plynárenstve, detekovania únikov i využívania vodíka v plynárenstve. Program kolokvia a ďalšie informácie nájdete tu, prihlášku na kolokvium tu.

10. 5. 2021

 

Vodík pomôže dlhodobo skladovať elektrinu a plynárenstvu dá zmysel existencie po roku 2050

Elektroenergetika dokáže krátkodobo skladovať vyrobenú energiu aj s existujúcimi nástrojmi. Vodík však umožní jej sezónne, teda dlhodobejšie skladovanie a v tom má plynárenstvo zmysel existencie aj za horizontom roku 2050. Možným perspektívam vodíka v elektroenergetike a plynárenstve sa vedúci oddelenia transakcii v SPP Martin Kečkéš venoval v plynárenskom podcaste Otvorene o plyne...

5. 5. 2021

 

NAFTA zvyšuje svoj podiel na Ukrajine

Spoločnosť NAFTA, a.s., posilnila svoje pozície na Ukrajine, keď uzavrela dohodu o kúpe akcií so spoločnosťou Cub Energy Inc., podľa ktorej sa má stať 100-percentným vlastníkom licencie na prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti Užhorodu. Viac sa dozviete z článku...

5. 5. 2021

 

Ceny plynu pokračujú v strmom raste

Cena emisnej povolenky za dva týždne vzrástla o približne 8 € za tonu CO2 a v stredu 12.mája počas obchodovania prekročila hranicu 55 eur. Cena povolenky ťahá hore cenu elektriny, ale aj zemného plynu, ktorý nahrádza emisne náročnejšiu výrobu z uhlia. Povolenka stúpa aj z dôvodu novej nemeckej klimatickej politiky (65% zníženie emisií skleníkových plynov do 2030 oproti roku 1990), ktorá má prísnejšie ciele ako EÚ. Vývoju na svetových trhoch sa venuje analýza...

12. 5. 2021

 

Monitoring energetickej legislatívy za apríl 2021

Oznámenie SEPS-u ohľadom ukončenia „stop stavu“ a stanovenie voľných inštalovaných výkonov k pripojeniu nových zdrojov do jednotlivých sústav, prvé čítanie sa aktuálne novely ohľadom predĺženia obdobia podpory dotovaným výrobcom v Zákone o podpore OZE a novely Zákona o tepelnej energetike, ktorá prináša nové zákonné definície a spresnenia. Aj tieto témy si všíma aprílový Monitoring energetickej legislatívy...

14. 5. 2021

 

Využívanie plynu je riešením otázky znižovania emisií do roku 2030 aj po ňom, hovorí šéf Wintershall Dea

Prelomové rozhodnutie nemeckého ústavného súdu o čiastočnej protiústavnosti zákona o ochrane podnebia si žiada od tamojšej vlády stanovenie znižovania emisií skleníkových plynov po roku 2030. Riešením je využívanie plynov, v súčasnosti zemného plynu a v budúcnosti vodíka, či už v energetike, priemysle či v doprave. Tvrdí to Mario Mehren, výkonný riaditeľ nemeckej energetickej spoločnosti Wintershall Dea. Viac o jeho argumentoch prináša článok...

10. 5. 2021

 

Analytici prehodnocujú potenciál zeleného vodíka

Hoci mnohé politické deklarácie, stratégie, ale aj analytické odhady počítajú s rastúcim podielom – ideálne zeleného – vodíka na globálnom energetickom mixe, viacerí odborníci jeho potenciál prehodnocujú na základe jeho neefektívnosti, vysokých nákladov či priestorových nárokov. Úlohu zeleného vodíka ako špecifického produktu vidia v oceliarstve, lodnej a diaľkovej leteckej doprave. Natural Gas World sa téme venoval v článku...

6. 5. 2021

 

NGVA: Počet plniacich CNG staníc presiahol 4000, LNG staníc je viac ako 400

Európska sieť plynových plniacich staníc prekonala koncom apríla významný míľnik: 4000 CNG staníc a 400 LNG staníc. Podľa európskeho Združenia vozidiel na zemný plyn a bioplyn (NGVA Europe), ktoré údaje zverejnilo, majú tieto stanice zásadný význam, pretože sú schopné podporovať európsku flotilu mobilných automobilov a tiež rýchlo sa zvyšujúci podiel biometánu. Viac o aktuálnom vývoji plynovej mobility sa dočítate v článku...

13. 5. 2021

 

Zemný plyn je pre mnohé krajiny najkratšou cestou k rýchlej a cenovo dostupnej dekarbonizácii, tvrdí manažérka GTSOU

Ak v krátkodobom až strednodobom hľadisku nepríde k zintenzívneniu používania plynu ako spôsobu postupného nahradzovania uhlia a urýchlenia elektrifikácie globálneho hospodárstva, bude to znamenať podkopanie procesu dekarbonizácie. Práve zemný plyn je pre mnohé krajiny najkratšou cestou k rýchlej a cenovo dostupnej dekarbonizácii. Tvrdí to Olga Bielkovová, riaditeľka pre vládne a medzinárodné záležitosti ukrajinského prevádzkovateľa prepravnej plynárenskej siete, spoločnosti GTSOU. Viac o jej názoroch nájdete v článku...

12. 5. 2021

 

Poľský Gaz-System začína s kladením potrubí úseku plynovodu Baltic Pipe v Baltskom mori

Poľská spoločnosť Gaz-System začína s kladením potrubí plynovodu Baltic Pipe, ktorým má prúdiť zemný plyn z nórskych polí cez Dánsko do Poľska. Na palube troch plavidiel, ktoré budú realizovať úsek v Baltskom mori, sa vykonávajú posledné prípravy. Poľská vláda aj developer očakávajú, že nórsky plyn začne plynovodom prúdiť na jeseň budúceho roka. Viac sa dočítate v článku...

7. 5. 2021