NEWSLETTER 7/21

 
 
 

Milí čitatelia,

veľkonočné obdobie prinieslo diskusie o dvoch dôležitých dokumentoch, ktoré ovplyvnia plynárenstvo, o Pláne obnovy a o Národnej vodíkovej stratégii.

Kým v prvom prípade sú možnosti pre plynárenskú mobilitu a infraštruktúru obmedzené, pri vodíku bude hrať dôležitú úlohu. Na to, aby sa tieto stratégie a ciele zhmotnili aj v reálnom živote, bude potrebné masívne investovať. Viac sa o týchto témach dozviete v našom pravidelnom newsletteri.

Želám podnetné čítanie,

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

T. Malatinský: Slovenské plynárenstvo môže zohrávať významnú úlohu v Pláne obnovy

Slovenské plynárenstvo môže zohrávať významnú úlohu v štyroch z piatich komponentov v časti Zelená ekonomika slovenského Plánu obnovy (PO). Sú nimi obnova budov, podpora OZE a energetickej infraštruktúry, udržateľná doprava a dekarbonizácia priemyslu. Na webinári Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) „Plán obnovy a podpora plynárenstva to povedal prezident zväzu Tomáš Malatinský. Viac o pozícii SPNZ k PO sa dozviete z článku...

30. 3. 2021

 

M. Kiča: Zemný plyn by mal hrať úlohu pri renovácii rodinných domov a má význam aj pri zlepšovaní kvality ovzdušia v SR

Zemný plyn by mal hrať úlohu v sektore renovácie rodinných domov a má význam aj pri zlepšovaní kvality ovzdušia na Slovensku. Na webinári Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) „Plán obnovy a podpora plynárenstva“ to povedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michal Kiča. Postoju rezortu k budúcnosti zemného plynu sa venuje článok...

29. 3. 2021

 

K. Galek: Plynárenské projekty bude možné financovať z Modernizačného fondu, JTF či z EŠIF

Plynárenské projekty bude možné v nasledujúcich rokoch financovať z viacerých zdrojov, najmä z Modernizačného fondu, Fondu spravodlivej transformácie (JTF) či z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. V panelovej diskusii webinára Slovenského plynárenského a naftového zväzu „Plán obnovy a podpora plynárenstva“ sa na tom zhodli zástupcovia ministerstva hospodárstva (MH) a životného prostredia (MŽP). Viac o ich názoroch na financovanie plynárenských projektov prináša článok...

29. 3. 2021

 

S. Janiš: Záchranou nebudú OZE, ale nové palivá a odvetvie, ktoré ich bude vyrábať

Nové palivá a odvetvie, ktoré ich bude vyrábať pre energetiku a priemysel, namiesto OZE vidí ako „záchranu do budúcnosti“ predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislav Janiš. Uviedol to v panelovej diskusii webinára Slovenského plynárenského a naftového zväzu „ Plán obnovy a podpora plynárenstva“. Jeho pohľadu do budúcnosti sa venuje článok...

30. 3. 2021

 

Cieľom Národnej vodíkovej stratégie je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a prispieť k uhlíkovej neutralite

Zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a zároveň výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou deklaráciou je cieľom Národnej vodíkovej stratégie (NVS) „Pripravení na budúcnosť“. Dokument definuje podmienky pre realizáciu vodíkových technológií v súlade s dlhodobým strategickým zámerom rozvoja SR do roku 2030, resp. 2050. Základné informácie o NVS nájdete v článku...

6. 4. 2021

 

Zablokovanie Suezského prieplavu sa na cenách plynu prejavilo len mierne

Nečakané zablokovanie jednej z hlavných dopravných trás pre kontajnerové lode, ale aj tankery prevážajúce ropu či LNG, znamená aj oneskorenie časti dodávok LNG do Európy. Presmerovanie dodávky LNG znamená ich predĺženie o 10 až 15 dní ako aj vyššie náklady spojené s prepravou pre výrazne dlhšiu trasu plavby. Vývoj na svetových trhoch s plynom si všíma analýza...

31. 3. 2021

 

Niekoľko krajín EÚ odmietlo aj ďalší návrh zelenej taxonómie pre plynové elektrárne

Poľsko, Bulharsko a ďalších sedem krajín Európskej únie zintenzívnilo svoju snahu zabezpečiť, aby sa zemný plyn klasifikoval ako udržateľná investícia podľa finančných pravidiel EÚ. Varovali Brusel, že jeho posledný návrh taxonomických pravidiel je nedostatočný. Čím zdôvodnili svoj aktuálny postoj, sa dozviete z článku...

30. 3. 2021

 

Plynovod EUGAL vstúpi 1. apríla do plnej prevádzky

Druhá línia plynovodu EUGAL, ktorý má byť pokračovaním plynovodu Nord Stream 2 na súši, bola spustená 1. apríla a plynovod tak vstúpil do plnej prevádzky. Viac informácií o dôležitom novom úseku európskej plynárenskej infraštruktúry ponúka článok...

31. 3. 2021

 

Platts Analytics očakáva ruskú dominanciu na európskom trhu s plynom do roku 2040, vzostup vodíka aj biometánu

Rusko by do roku 2040 malo zostať dominantným dodávateľom zemného plynu do Európy. Vyplýva to z aktuálneho výhľadu spoločnosti S&P Global Platts Analytics, podľa ktorých by mal ruský trhový podiel v Európe zostať nad 30 %, a v roku 2040 sa zvýšiť takmer na 40 %, pretože sa zníži domáca európska produkcia plynu a dodávky z Nórska. Viac o očakávaniach analytikov nájdete v článku...

1. 4. 2021

 

DW: Firmy z Talianska a Holandska dodávajú technológie pre NS2 napriek sankciám USA

Firmy z Talianska a Holandska pomáhajú pri dostavbe plynovodu Nord Stream 2 dodávkami technológií pre ruské plavidlá na kladenie potrubí v rozpore so sankciami zo strany USA. Pri nadobúdaní potrebnej technológie dochádza aj k deklarovaniu jej rôznych cien a zakladaniu fiktívnych spoločností. Viac o zisteniach stanice Deutsche Welle sa dočítate v článku...

29. 3. 2021