NEWSLETTER 5/21

 
 
 

Milí čitatelia,

podstatnú časť dnešného vydania newslettera tvoria príspevky z vodíkového webinára SPNZ, kde plynárenstvo ukázalo, že dvíha rukavicu hodenú Európskou komisiou, favorizujúcou vodík do budúcnosti. Vodíkové projekty ešte neukázali v praxi svoju životaschopnosť, no plynári ju chcú aktívne skúmať. Kým sa z vodíka stane rentabilný a užitočný produkt, zemný plyn ostáva dôležitou voľbou, podstatnou mierou prispievajúcou k zlepšeniu ovzdušia na Slovensku a plneniu klimatických cieľov pri znižovaní emisií. Aj preto je nádejnou správou, že Európska komisia odobrila Slovensku štátnu pomoc pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla.

Želám podnetné čítanie,

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

M. Kečkéš: Projekt Smart Hydra vníma vodík ako prepojenie plynárenstva a elektroenergetiky

Nepozerať sa na vodík z oddeleného, buď elektroenergetického alebo plynárenského hľadiska, ale s cieľom prepojiť oba sektory a využiť, že SPP pôsobí v predaji zemného plynu, elektrickej energie, a zároveň je výkupcom OZE. Taká bola základná myšlienka, ktorá spoločnosť viedla k spracovaniu projektu Smart Hydra, ktorý uspel v národnom výberovom procese výzvy IPCEI. O jeho hlavných ideách, ktoré na webinári SPNZ Podpora vodíkových projektov predstavil špecialista rozvoja podnikania SPP Martin Kečkéš, sa dočítate v článku...

 25. 2. 2021

 

R. Zeleňák: Hlavným cieľom projektu H2I je príprava na prijatie vodíka do slovenskej plynárenskej infraštruktúry

Pripraviť sa na prijatie vodíka v rámci slovenskej prepravnej, distribučnej a skladovacej infraštruktúry je hlavným cieľom projektu H2 Infrastructure, ktorý uspel v národnom výberovom procese výzvy IPCEI. O ďalších aspektoch projektu spoločností Eustream, SPP – distribúcia a NAFTA, ktorým sa na webinári SPNZ Podpora vodíkových projektov venoval projektový manažér Eustreamu Rastislav Zeleňák, sa dozviete z článku...

25. 2. 2021

 

P. Demeč: Projekt H2Pilot skúma možné prínosy vodíka aj obmedzenia pre činnosť SPP – distribúcia

Zamerať sa na možnosti, ktoré môže vodík priniesť, ako aj na obmedzenia, ktoré môže predstavovať pre činnosť spoločnosti SPP – distribúcia je cieľom jej projektu H2Pilot, ktorý si všíma aj otázky, ako je napríklad akceptácia vodíka verejnosťou či súhlas príslušných autorít. Viac podrobností, o ktorých na webinári SPNZ Podpora vodíkových projektov hovoril Peter Demeč zo spoločnosti SPP – distribúcia, nájdete v článku....

25. 2. 2021

 

R. Zavada: NAFTA chce prostredníctvom projektu H2I identifikovať vhodné štruktúry pre skladovanie vodíka v SR

Identifikácia vhodných štruktúr pre skladovanie vodíka na Slovensku je jedným z cieľov spoločnosti NAFTA v projekte H2 Infrastructure (H2I), ktorý uspel v národnom výberovom procese výzvy IPCEI. O týchto a súvisiacich otázkach, ktorým sa na webinári SPNZ Podpora vodíkových projektov venoval Roman Zavada zo spoločnosti NAFTA, sa dočítate v článku...

26. 2. 2021

 

V. Zeleňák: KSK má víziu premeny Vojan na fotovoltaickú elektráreň s možnosťou výroby zeleného vodíka

Zapojenie sa Košického samosprávneho kraja (KSK) do medzinárodného projektu Hy4Future mu umožní získať pomoc expertov pri úspešnom zapájaní sa do vodíkových partnerstiev a žiadostiach o podporu zo zdrojov EÚ pre vodíkové regióny. Na webinári SPNZ Podpora vodíkových projektov to povedal profesor Vladimír Zeleňák z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Viac sa dozviete z článku...

26. 2. 2021

 

Eustream chce byť lídrom v pripravenosti na prepravu obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov

Spoločnosť Eustream sa chce stať lídrom v pripravenosti na prepravu obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov. Očakáva, že zo strednodobého a dlhodobého hľadiska môže ísť o zaujímavé riešenia a investičné príležitosti. Naďalej však platí, že zemný plyn bude ešte dlho zohrávať dôležitú úlohu v energetickom mixe a dekarbonizačných snahách. Tieto a ďalšie názory prezentoval generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič  v podcaste Otvorene o plyne...

24. 2. 2021

 

MF: Plán obnovy sa zameriava na päť priorít, najviac pôjde na zelenú ekonomiku

Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít. Najviac prostriedkov má smerovať do oblasti zelená ekonomika, a to 2,17 miliardy eur. Zelená ekonomika zahŕňa obnoviteľné zdroje energie v hodnote 220 miliónov eur, na obnovu budov má ísť 700 miliónov eur a na udržateľnú dopravu 750 miliónov eur. Dekarbonizácia priemyslu má predstavovať sumu 350 miliónov eur, na adaptáciu na zmenu klímy má smerovať 150 miliónov eur. Viac o návrhu plánu obnovy, ktorý smeruje do medzirezortného pripomienkového konania, prináša článok...

8. 3. 2021

 

EÚ schválila štátnu pomoc SR pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla vo výške viac ako 1 mld. eur

Európska komisia schválila plány Slovenskej republiky na podporu kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) vo vysokoúčinných kogeneračných zariadeniach pripojených k sieťam diaľkového vykurovania na Slovensku, a to vo výške 1,050 miliardy eur. Podľa výkonnej podpredsedníčky zodpovednej za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerovej toto slovenské opatrenie významne prispeje k cieľom EÚ v oblasti energetiky a klímy bez toho, aby neprimerane narušilo hospodársku súťaž. Viac sa dozviete v článku...

4. 3. 2021

 

Na Slovensku v tomto roku pribudne minimálne päť nových CNG plniacich staníc

Rozvoj infraštruktúry plynovej mobility, ktorá môže výrazne prispieť k zníženiu emisií, na Slovensku naďalej pokračuje. Motoristom by malo v tomto roku začať slúžiť minimálne päť nových CNG plniacich staníc, ktorých spustenie do prevádzky plánuje SPP v spolupráci s dcérskou spoločnosťou SPP CNG, rovnako ako spoločnosť CNG Slovensko. Téme sa venuje článok...

9. 3. 2021

 

Jarné teploty prinášajú pokles cien plynu a elektriny na trhoch

Aktuálne vysoké teploty pre túto ročnú dobu znamenajú aj pokles rýchlosti ťažby zo zásobníkov, čo je vidieť aj v grafickom zobrazení stavu zásob v Európe. Za ostatné dni vidíme menej strmú krivku poklesu zásob. Aktuálny stav naplnenosti zásobníkov v Európe je napriek tomu menej ako 38%. Poslednému vývoju na svetových trhoch s plynom sa venuje analýza ...

25. 2. 2021

 

NGW: Navrhnuté limity zelenej taxonómie sú nedosiahnuteľné pre plyn aj niektoré vodíkové projekty

Nariadenie Európskej únie (EÚ) o taxonómii pre projekty oprávnené na udržateľné investície dala plynárenskému priemyslu veľa dôvodov na premýšľanie. Ak sa kritériá uvedené v „zelenom zozname“ projektov zásadne nezmenia, budú nedosiahnuteľné nielen pre plynové elektrárne, ale aj niektoré vodíkové projekty. Pohľad magazínu Natural Gas World (NGW) na túto tému prináša článok...

2. 3. 2021

 

Zvýšenie a predĺženie prepravy plynu cez Ukrajinu by mohlo zastaviť sankcie proti NS2, tvrdí americký exveľvyslanec na Ukrajine

Ak by sa dal Gazprom presvedčiť, aby zvýšil príjmy z tranzitu plynu pre Ukrajinu, poskytlo by to Bidenovej administratíve dôvod, aby neukladala sankcie blokujúce dokončenie projektu Nord Stream 2 a muníciu na odrazenie kritiku tých, ktorí nechcú, aby sa plynovod dostaval. Takéto riešenie súčasnej situácie okolo plynovodu NS2 navrhuje bývalý veľvyslanec USA na Ukrajine Steven Pifer. Viac sa o ňom dozviete z článku...

5. 3. 2021

 

Bulharsko a Srbsko začnú v máji stavať ďalší interkonektor, mal by nim prúdiť plyn z Azerbajdžanu aj gréckych terminálov

Stavba nového, 170 kilometrov dlhého prepojovacieho plynovodu medzi Bulharskom a Srbskom sa má začať v máji. Po dokončení umožní Srbsku čerpať plyn z Azerbajdžanu a cez grécku dovoznú LNG infraštruktúru. Bulharsko-srbské prepojovacie vedenie z bulharského hlavného mesta Sofia cez Dimitrovgrad do srbského Nišu – podporuje EÚ ako projekt spoločného záujmu (PCI). Viac o novom plynárenskom projekte sa dočítate v článku...

8. 3. 2021