NEWSLETTER 3/21

 
 
 

Milí čitatelia,

vodík sa čoraz viac dostáva do popredia úvah a plánov na dekarbonizáciu európskeho hospodárstva. Projekty pribúdajú ako huby po daždi a uchádzajú sa o financovanie z európskych a národných zdrojov. SPNZ v tejto súvislosti organizuje webinár, kde sa bude hovoriť o pripravenosti a možnostiach vodíkových projektov na Slovensku, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývam. Nemali by me však zabúdať na to, že kým sa vybuduje funkčné a najmä efektívne vodíkové hospodárstvo, stále môže veľmi pozitívnu prechodovú úlohu zohrať zemný plyn. Napokon túto jeho úlohu prednedávnom potvrdil aj Európsky parlament. Viac sa dozviete v našom aktuálnom vydaní newslettra.

Želám vám podnetné čítanie

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ SPNZ

 
 
 

Z DIANIA V POSLEDNÝCH
TÝŽDŇOCH VYBERÁME:

 
 

Kritická infraštruktúra bude musieť informovať MH o prevode podielov

Spoločnosti, ktoré patria do kritickej infraštruktúry, budú povinné nahlásiť Ministerstvu hospodárstva (MH) SR, že dochádza k predaju či napríklad konkurzu. Experti na rezorte následne vyhodnotia, či to môže byť ohrozením pre krajinu a predložia vláde návrh na vyslovenie súhlasu, súhlasu s podmienkou alebo nesúhlasu, a vláda rozhodne. To sú hlavné body novely zákona o kritickej infraštruktúre...

5. 2. 2021

 

SPNZ pozýva na webinár o vodíkových projektoch

Vodík ako strategické smerovanie slovenského plynárenstva, stav podpory vodíkových projektov na Slovensku či ďalšie projekty rozvíjané slovenskými plynárenskými spoločnosťami a možnosti ich podpory. Aj také budú témy prvého zo série webinárov, ktorý organizuje Slovenský plynárenský a naftový zväz vo štvrtok 25. februára od 9.00 do 11.30 h. Vystúpia na ňom zástupcovia plynárenských spoločností, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Národnej vodíkovej asociácie Slovenska a SPNZ. Záujemcovia sa môžu registrovať na....

10. 2. 2021

 

EGÚ Brno organizuje webinár „Príležitosti v dekarbonizovanej energetike“

Výhľadu vývoja energetiky, financovaniu energetických projektov v rámci dekarbonizácie, ako aj ďalším odborným témam sa bude venovať webinár „Príležitosti v dekarbonizovanej energetike“, ktorý organizuje EGÚ Brno 18. februára. Viac informácií nájdete v článku...

29. 1. 2021

 

Europoslanci podporili „premosťovaciu“ úlohu zemného plynu pri výrobe vodíka

Zemný plyn by sa mal využívať ako „premosťovacie“ riešenie na výrobu vodíka dovtedy, kým budú komerčne dostupné zelené varianty vyrobené z obnoviteľnej elektriny. Vyplýva to z návrhu, ktorý prijal Výbor pre životné prostredie Európskeho parlamentu k vodíkovej stratégii Európskej komisie (EK). Viac sa o jeho rozhodnutí dočítate v článku...

28. 1. 2021 

 

Monitoring energetickej legislatívy za január 2021

Zmeny v niektorých prevádzkových predpisoch spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., ako aj na druhú aukciu záruk pôvodu uskutočnenú zo strany Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. To je výber niektorých noviniek, ktoré prináša advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS v aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy...

10. 2. 2021

 

Nízke dodávky LNG kompenzujú v Európe vysokou ťažbou zo zásobníkov

Pokles dodávok LNG do Európy sa preniesol do vyššieho využívania zásobníkov zemného plyn, kde najmä v porovnaní s rokom 2020 vidno výrazný rozdiel. Z celoeurópskeho pohľadu sú zásobníky naplnené už len na 55%. Za dva týždne stav zásob poklesol o ďalších 10%. Pred rokom bola naplnenosť o takmer 20% vyššia. Posledný vývoj na svetových trhoch si všíma analýza...

28. 1. 2021

 

EK požiadala o prepracovanie pravidiel zelenej taxonómie, nové sa očakávajú na jar

Európska komisia požiadala svojich poradcov o prepracovanie pravidiel taxonómie EÚ v oblasti zeleného financovania. Reaguje tak na postoj viacerých členských štátov, ktoré odmietli návrh vykonávacích usmernení, pretože nesúhlasili s vylúčením zemného plynu ako „tranzitívnej“ technológie pri dosahovaní klimatickej neutrality. Podrobnosti prináša článok...

1.2. 2021

 

EÚ: Plán obnovy nevylúči financovanie plynárenských projektov, ak budú súčasťou národnej stratégie dekarbonizácie s jasnými míľnikmi

Granty a pôžičky poskytované krajinám EÚ v rámci Plánu obnovy vo výške 750 miliárd eur nebudú automaticky vylučovať financovanie plynárenskej infraštruktúry alebo diaľnic, pokiaľ sú súčasťou koherentnej národnej stratégie dekarbonizácie s jasnými míľnikmi. O podmienkach možného financovania plynárenských projektov z tohto zdroja sa dozviete z článku...

9. 2. 2021 

 

Európskemu blackoutu zabránili konvenčné zdroje elektriny

Nedávnu hrozbu európskeho blackoutu sa podarilo odvrátiť vďaka konvenčným zdrojom, najmä atómovým a uhoľným elektrárňam, ktoré v potrebnom čase dokázali dodať elektrinu aj do krajín bez týchto zdrojov. Podľa niektorých odborníkov sú pre stabilizáciu siete najdôležitejšie plynové elektrárne. Téme sa venuje článok...

2. 2. 2021

 

Jediným riešením stabilizácie nemeckej siete ostávajú paroplynové zdroje

Januárové výpadky produkcie elektrickej energie z veterných turbín a fotovoltaiky pre bezvetrie a nižšiu intenzitu slnečného svitu v Nemecku ukázali slabiny výraznejšieho podielu obnoviteľných zdrojov v energetike v prípade chýbajúcich záložných zdrojov. Vzhľadom na končiace uhoľné a jadrové zdroje tak ostávajú jediným riešením stabilizácie siete paroplynové zdroje. Pohľad na nemeckú energetickú budúcnosť nájdete v článku...

8. 2. 2021

 

Východonemeckí politici považujú ruský plyn za ekologickejší ako americký LNG, na ochranu NS2 založili nadáciu

Plynovod Nord Stream 2 dodá do Nemecka ruský zemný plyn, ktorý je ekologickejší než americký skvapalnený plyn. Tvrdí to Manuela Schwesigová, premiérka spolkovej krajiny Meklenbursko-Predné Pomoransko, v ktorej sa plynovod dostane na pevninu. Viac o postoji politikov z východu Nemecka k NS2 a súvisiacich rozhodnutiach sa dozviete z článku...

3. 2. 2021