Milí priatelia života a rodiny,  

srdečne Vás pozývame zapojiť sa do 24-hodinovej ???? Modlitbovej reťaze za život a rodinu ????, ktorá sa uskutoční na sviatok bl. Anky Kolesárovej ???? 20. novembra 2020 od 00:00 do 24:00 ???? tam, kde práve ste! Táto aktivita má podporu bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu KBS J. E. Mons Stanislava Zvolenského.

? Stačí si vybrať jeden alebo viac 30-minútových časových blokov, počas ktorých sa budete modliť za život a rodinu na Slovensku, a zapísať sa na bit.ly/modlitbova-retaz
? Vhodné modlitby, ktoré sa môžete počas Modlitbovej reťaze pomodliť, nájdete na bit.ly/prolife-modlitby

Zapojte sa aj vy! bit.ly/modlitbova-retaz

 


Vzdelávať sa a vzdelávať

Dostali sme tip na tému ďalšieho webinára - ako pomôcť učiteľom odovzdať know-how v oblasti, v ktorej sa niektorí pedagógovia nemusia cítiť ako doma.

Naše pozvanie do 4. webinára prijal Mgr. Rudolf Vallo, školský špeciálny pedagóg a učiteľ náboženstva. Pripojte sa k nám 25.11. o 17:00 cez našu Facebook stránku. Tešíme sa na vás.

PS: Záznam z 3. webinára s Patrikom Daniškom (HFI) na tému Odkedy sme človekom nájdete tuModlime sa za Poľsko

Spomeňme si v motlibách na Poľsko, ktoré sa môže vďaka rozhodnutiu Ústavného súdu posunúť v ochrane života ešte ďalej, môže urobiť krok k zrušeniu diskriminácie handicapovaných nenarodených detí. V Poľsku sa konajú protesty spojené s vandalizmom a dokonca so zneucťovaním kostolov. Modlime sa, aby mala poľská vláda silu dostáť zákonnej procedúre a prijať príslušnú legislatívu (110 organizácií z celého sveta píše poľskej vláde, medzi nimi aj slovenské).

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 6. októbra 2017 uviedol: „Zákony, ktoré výslovne povoľujú umelé ukončenie tehotenstva z dôvodu poškodenia, porušujú Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (čl. 4, 5, 8). Aj keď sa stav považuje za smrteľný, rozhodnutie sa stále uskutočňuje na základe poškodenia. Často pritom nie je možné povedať, či je poškodenie smrteľné. Prax ukazuje, že vyhodnotenie poškodenia je často nepravdivé. A aj keď nie je nepravdivé, takéto vyhodnotenie zachováva stereotypy o tom, že postihnutie nie je zlučiteľné s dobrým životom.“

Nenarodené dieťa je živou ľudskou bytosťou od momentu počatia. Ako uviedol Európsky súd pre ľudské práva v prípade Vo vs. Francúzsko, nenarodené dieťa „patrí do ľudskej rasy”. Keď tento postoj dovedieme do dôsledkov, nenarodené dieťa treba považovať za nositeľa všetkých ľudských práv, tak ako ostatných členov ľudskej rodiny. 

Zatiaľ čo právo na život je najzákladnejšie ľudské právo, v medzinárodnom práve neexistuje právo na potrat. V Európe to pri viacerých príležitostiach potvrdila Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva. Ďalej, čo sa týka úpravy prístupu k potratu, Európsky súd pre ľudské práva zaujal stanovisko, že „právo ženy na rešpektovanie jej súkromného života musí byť vyvážené ostatnými konkurenčnými právami a slobodami, ktoré sú dotknuté, vrátane práv nenarodeného dieťaťa.”
Finančná podpora pre prolife aktivity

Ako aktivisti sa ochrane života a rodiny venujeme dobrovoľnícky. Vedeli by sme robiť oveľa viac, ak by nás bolo viac a ak by sme od Vás mali poverenie na aktivity formou finančnej podpory. Zvážte prosím, či môžete prispieť aspoň 5€ na náš účet SK64 0200 0000 0031 3550 9051, variabilný symbol: 2222, aby sme mohli robiť napr. aj: 

- billboardové kampane
- tvorba a promovanie prolife videí
- sponzorované príspevky na sociálnych sieťach

- prekladať a zverejňovať zahraničné argumenty, články, 
- platiť kvalitných grafikov a kreatívcov,
- ...

Ďakujeme.


 S pozdravom Tomáš Kováčik, Martina Bednáriková a ďalší členovia tímu Národného pochodu za život  


PS: Prepošlite tento email svojim priateľom, o ktorých si myslíte, že by ich zaujímal. Prihlásiť sa na odber nášho newslettera môžu hore na našej hlavnej stránke www.pochodzazivot.sk

 

      instagram icon

 

 

 
 

Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka.
Našim cieľom je dosiahnuť spoločenskú i legislatívnu ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. 

Prvý Národný pochod za život sa uskutočnil  v roku 2013 v Košiciach, druhý a tretí v rokoch 2015 a 2019 v Bratislave. Vo svojom čase boli najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989. Viac o pochode nájdete na stránke www.pochodzazivot.sk