!!! DÔLEŽITÉ !!!


Vážení obchodní partneri,


z dôvodu pripravovaného povinného Update bude dňa 16. septembra 2019 spustená automatická aktualizácia na všetkých pokladniciach, ktoré ešte neboli aktualizované.


Pri aktualizácii dôjde k Master resetu pokladnice, preto je potrebné, aby boli údaje pred spustením aktualizácie zálohované, alebo aby bola v pokladnici vložená SD karta. Ďalej je potrebné pred spustením aktualizácie odoslať výber hotovosti na finančnú správu. Inštalácia SD karty a jej stála prítomnosť v pokladnici je nevyhnutná aj pre budúce aktualizácie!! Prekontrolujte, prosím, prítomnosť SD karty u svojich klientov, predídete tak zbytočným nepríjemnostiam
. 

Dôležité upozornenie:

Je bezpodmienečne nutné aktualizovať všetky pokladnice na verziu SW ECR: 1.109.03, CHDÚ: 1.1.16.

 


 

Odporúčaný postup pri aktualizácii:

1. Výber hotovosti z pokladnice - zaslanie na finančnú správu
2. Vykonanie Uzávierok Z
3. Kontrola funkčnosti vloženej SD karty (Export údajov na SD kartu: ak je OK, je to vo výpise z tlačiarne) 
4. Spustenie aktualizácie SW

 

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme.

S pozdravom

Úsek vývoja softvéru
ELCOM

Tel.: +421 51 74 64 210

E-mail: info@elcom.eu

Web: www.elcom.eu